Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności

   

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW wsi BYSTRA oraz ROPICA POLSKA

dodano: 2022-07-01 11:54:49
W związku z występowaniem wysokich temperatur, które spowodowały suszę, a tym samym obniżenie poziomów wód powierzchniowych i gruntowych, uprzejmie proszę mieszkańców wsi Bystra rejon Pasternik oraz Ropica Polska rejon Magdalena i Zamkowa o NIEPODLEWANIE TRAWNIKÓW, UPRAW ROLNYCH, NIENAPEŁNIANIE BASENÓW itp.
Proszę o oszczędne gospodarowanie wodą, gdyż istnieje zagrożenie wystąpienia jej braku.

                                    Wójt
                                /-/ Jan Przybylski
   

Zmarła Małgorzata Hotloś

dodano: 2022-06-30 12:30:49
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

ś. p. Małgorzatę Hotloś

Przewodniczącą Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gorlicach,
wieloletnią nauczycielkę zaangażowaną w rozwój gorlickiej oświaty.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Agata Cup
Pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice ds. Oświaty

Bogumił Łasak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Gorlice

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice

dodano: 2022-06-28 14:49:50
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORLICE Z DNIA 28.06.2022 O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORLICE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
   

Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2021

dodano: 2022-06-24 12:58:54
23 czerwca 2022 roku odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Gorlice. Wśród tematów obrad znalazła się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, po którym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gorlice.
Rada Gminy Gorlice jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Gorlice Janowi Przybylskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
   

Uwaga! 30 czerwca 2022 roku mija termin składania deklaracji o źródłach ciepła

dodano: 2022-05-10 14:01:06
Urząd Gminy Gorlice przypomina, iż do 30 czerwca 2022 roku właściciele oraz zarządcy budynków mają obowiązek złożenia Deklaracji dotyczącej źródła ciepła i źródła spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

dodano: 2022-06-15 14:31:51
Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2022 roku zadania publicznego Gminy Gorlice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
   

Małopolskie Wianki

dodano: 2022-06-14 10:55:54
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Małopolskich Wianków, które odbędą się 19 czerwca w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa  w Szymbarku.
Imprezą poprzedzającą Małopolskie Wianki jest koncert ESLAVO QUARTET, który odbędzie się przy Beskidzkim Morskim Oku 18 czerwca o godzinie 18.30.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.
   

Trzy samorządy łączą siły dla wspólnego rozwoju!

dodano: 2022-06-10 12:13:42
Miasto Gorlice, Gmina Sękowa oraz Gmina Gorlice zawiązały Stowarzyszenie Gorlicki Obszar Funkcjonalny, które stwarza szansę sięgnięcia po 20 mln euro dla rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska naturalnego oraz aktywizacji społecznej. Środki te wydatkowane będą na realizacje Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zapisanych w Strategii ZIT, która opracowana zostanie do końca września br.
   

VII Gala Profilaktyczno Edukacyjna w Gminie Gorlice

dodano: 2022-06-10 10:43:20
Gmina Gorlice z początkiem czerwca tradycyjnie dokonuje podsumowania pracy szkół. Tym razem uroczysta VII Gala Profilaktyczno- Edukacyjna odbyła się w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Bystrej.
   

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 2022

dodano: 2022-06-07 09:51:55
W sobotę 4 czerwca 2022 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze na stadionie w Kwiatonowicach. W zawodach wzięło udział 7 drużyn  w tym 1 drużyna Kobieca – grupa „C” z jednostki OSP Bystra, która zagwarantowała sobie udział w zawodach na szczeblu powiatowym.
Najlepszy wynik osiągnęli druhowie z jednostki OSP Dominikowice i to oni będą reprezentować gminę na zawodach szczebla powiatowego.
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [47] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny