Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » 78 nowych laptopów dla dzieci ze szkół Gminy Gorlice

dodano: 2020-06-03 13:42:10
78 nowych laptopów dla dzieci ze szkół Gminy Gorlice

Uczniowie z Gminy Gorlice już od dwóch miesięcy korzystają z komputerów zakupionych w ramach pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


 
W kwietniu br. zakupiono 28 laptopów, które zostały niezwłocznie przekazane uczniom, po to by pomóc im w dostępie do sprzętu niezbędnego do zdalnych lekcji. Gmina Gorlice otrzymała wsparcie w kwocie 70 000,00 zł w postaci grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Zdalna Szkoła.Początkiem czerwca br. trafiły do szkół kolejne komputery, tym razem w ilości 50 szt. Gmina Gorlice otrzymała dotacje w kwocie 115 000 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu Zdalna Szkoła +, po to by wspomóc w szczególności  rodziny wielodzietne.

Po pandemii szkoły będą wykorzystywały sprzęt podczas lekcji stacjonarnych.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny