Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » 30 lat samorządności Gminy Gorlice

dodano: 2020-05-29 12:16:07
30 lat samorządności Gminy Gorlice

Początek lat 90-tych to początek nowej historii w budowaniu społeczności lokalnych. Przemiany ustrojowe stały się wielką szansą ale i wyzwaniem. Wyzwaniem, którego skalę doskonale rozumieli wybierani w wolnych wyborach Wójtowie oraz Radni Rad Gminnych.

Kiedy w roku 1990 podejmowano pierwsze samorządne decyzje, stan budynków, mienia komunalnego, dróg i mostów wymagał podjęcia wielu inwestycji. Nie było sieci telefonicznej, kanalizacyjnej, wodociągowej. Nie istniały chodniki, niewiele odcinków przy drogach, które zostały przejęte na mienie gminne korzystało z oświetlenia. Szkoły i budynki gminne opalane były węglem lub piecykami gazowymi. Uboga była także baza sportowa. Przy szkołach brakowało sal gimnastycznych, istniały tylko dwa boiska piłkarskie i w budowie znajdował się stadion sportowy w Kobylance.      

Zmianę jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich 30 lat najlepiej widać na zdjęciach.

W latach 1990– 2020 zrealizowano szereg inwestycji w zakresie infrastruktury na kwotę ponad 200 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, głównie z Unii Europejskiej. Od wielu lat 25% budżetu Gminy stanowią wydatki na rozwój i inwestycje.

Ponad 50 mln zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych (na których położono ponad 130 km nawierzchni asfaltowej), mostów oraz budowę chodników, oświetlenia i parkingów.

Sukcesywnie rozbudowywano sieć wodociągową i kanalizacyjną. Przez 30 lat wybudowano ogółem ponad 400 km sieci kanalizacyjnej (75 % mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej i gazowniczej) i ponad 150 km sieci wodociągowej (35 % mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej).

Wykonano termomodernizację i remonty wielu budynków gminnych, co poprawiło estetykę obiektów, pozwoliło na zmniejszenie zużycia energii i ogrzewania a przede wszystkim zachęciło mieszkańców do spotykania się i kultywowania lokalnych tradycji - zarówno poprzez pracę Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych, Straży Pożarnych czy Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Mieszkańcy łącząc siły z samorządem dbają o jakość powietrza. W gospodarstwach domowych jak i budynkach użyteczności publicznej trwa wymiana starych kotłów węglowych, na kotły nowoczesne i ekologiczne.

Dla 8 gminnych jednostek OSP zakupiono 17 samochodów bojowych, a wszystkie wyposażono w nowoczesny sprzęt pożarniczy i ratunkowy.

Gmina Gorlice stawia na edukację młodych ludzi – rozbudowano szkoły i przedszkola, przeprowadzono termomodernizację i remonty sal, wszystkie szkoły wyposażone zostały w sprzęt komputerowy, nowoczesne pracownie dydaktyczne. Licznie działające przy szkołach stowarzyszenia integrują i inspirują do rozwoju.

Wybudowano 7 sal gimnastycznych, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne place zabaw, ścieżkę rowerowo – spacerową wzdłuż rzeki Ropy z miasta Gorlice do Kasztelu w Szymbarku. W trakcie budowy znajduje się hala sportowa w Kobylance - planowany termin otwarcia: wrzesień 2020.

Jednostki oświatowe realizują projekty służące rozwijaniu pasji, talentów, w tym także sportowych, ale i wspierających najsłabszych w codziennym pokonywaniu słabości. 

Dbając o zrównoważony rozwój gminy nie zapominamy także o Seniorach - w 2019 r. w Bystrej swoją działalność rozpoczął Klub „Senior+”, a mieszkańcy powyżej 60. roku życia mogą korzystać z Lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby potrzebujące, prowadzi kursy, szkolenia zawodowe, akcje dożywiania dzieci, program Karta Dużej Rodziny, wypłaca stypendia, realizuje projekty zwiększające aktywność edukacyjną, społeczną i zawodową mieszkańców.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance wspierają osoby niepełnosprawne w odnalezieniu się w codziennej rzeczywistości.     

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gmina Gorlice, poprzez współpracę z Miastem Gorlice realizuje przewozy nowoczesnymi, dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych autobusami, oferując jednocześnie szereg ulg w cenach biletów.
 
Licznie zdobyte nagrody i wyróżnienia w rankingach działań samorządowych potwierdzają skuteczność i zasadność podejmowanych przez kolejnych samorządowców działań.

Sukces samorządu terytorialnego to sukces mieszkańców – cieszy nas zaangażowanie w życie społeczne, umiejętność współpracy, otwartość na dialog oraz zawsze żywa chęć niesienia pomocy.

Świętując 30. rocznicę samorządu terytorialnego z dumą mówimy o zmianach jakie dokonały się, dziękujemy wszystkim zaangażowanym w budowanie naszej małej ojczyzny i z wiarą patrzymy w przyszłość.

Słowa podziękowania kierujemy także do kolegów samorządowców na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Współpraca, która towarzyszy nam od lat jest  dowodem na to, że wspólnie dobrze zdaliśmy egzamin z samorządności.Więcej zdjęć i opisy najważniejszych zrealizowanych zadań i inwestycji w ostatnich latach znajdują się w zakładce Inwestycje
WDK KwiatonowiceWDK Kwiatonowice przed remontemStróżówka chodnik
Spotkanie dzieci z wójtem w UGKobylanka halaBystra Klub Seniora
Orkiestra OSP w DominikowicachOSP DominikowiceKlęczany otwarcie budynku przedszkola
Ropica Polska dobudowa szkołySP Ropica Polska/wyposażenie klasySzymbark most na Łęgach
Wianki/impreza kulturalna OKGGBielanka WTZOtwarcie placu zabaw w Kobylance

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny