Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Strategia Rozwoju Elektromobilności

dodano: 2020-05-11 09:22:41


Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju.  Przygotowanie dokumentu finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest także elementem polityki środowiskowej ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie transportu zeroemisyjnego. Zagadnienie rozwoju elektromobilności, obok promocji wykorzystania samych pojazdów, wiąże się również z rozwojem rynku badawczego i produkcyjnego oraz stworzeniem odpowiedniej infrastruktury ładowania.

Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. poprzez system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym. Elektromobilność to jednak nie tylko szansa na nowoczesny rozwój gałęzi gospodarki związanej z transportem ale również krok do poprawy jakości powietrza.

Przed rozwojem elektromobilności w Polsce stoi wiele wyzwań, jednak biorąc pod uwagę ilość potencjalnych korzyści związanych z nową technologią oraz pozytywnych trendów zmian zachodzących w polskich miastach istotne jest aby i nasza gmina miała w nich swój udział. Zaś aby określone w „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Gorlice” cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale także stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – zaprasza się mieszkańców do wypełnienia Ankiety wraz z formularzem wniosków i postulatów do opracowywanego dokumentu.

Prace projektowe nad dokumentem potrwają do września 2020 r., zaś do wypełnienia Ankiety wraz z formularzem wniosków i postulatów zapraszamy Państwa w terminie do 12 czerwca 2020 r. Ankieta dostępna jest w BIP Urzędu Gminy Gorlice oraz pod poniższym linkiem:

                                                     https://forms.gle/RrasoyXkTyBiAh4e7


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny