Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » ODPADY- Nasza wspólna sprawa!

dodano: 2020-04-24 11:04:20
Drodzy Mieszkańcy Gminy Gorlice,

W związku z narastającym zjawiskiem składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawiania dużej ilości odpadów w okolicach cmentarzy, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku na terenie naszej gminy.

W ramach systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec naszej Gminy może oddać firmie odbierającej odpady komunalne każdą ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwach domowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Ponadto mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych Gorlice, ul. Przemysłowa 7, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o kontakt z Urzędem Gminy Gorlice lub Policją. Przypominamy także, że mandat za nielegalny wywóz odpadów wynosi nawet 500,00 zł.

To od Nas mieszkańców zależy wygląd naszej gminy. Zadbajmy więc wspólnie o porządek i czystość.

Gmina to nasze wspólne dobro!

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny