Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Od 17 marca zostaje ograniczona działalność Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach do pracy w trybie ostrodyżurowym

dodano: 2020-03-18 11:18:37
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 i w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, od 17 marca zostaje ograniczona działalność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach do pracy w trybie ostrodyżurowym, według poniższych zasad.

Od 17 marca przyjęcia pacjentów do oddziałów będą odbywały się wyłącznie w trybie ostrodyżurowym, czyli jedynie przypadki pilne. Decyzję o przyjęciu pacjentów podejmuje lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny.

Wyjątek stanowią oddziały:

onkologiczny,
ginekologiczno-położniczy (w części: patologia ciąży, poród, przypadki onkologiczne),
okulistyczny,
rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej (do zakończenia trwającego cyklu rehabilitacyjnego).
Oddziały dzienne: psychiatrii, rehabilitacji, rehabilitacji dla dzieci zawieszają swoją działalność do odwołania.

Zawieszeniu ulegają również świadczenia w warunkach domowych: rehabilitacja, psychiatria, inne ambulatoryjne z wyjątkiem stwierdzenia zgonu.

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania tomografii zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pacjentem.

Badania ambulatoryjne: USG i RTG wykonywane są wyłącznie w trybie pilnym.

Pracownia endoskopii świadczy usługi w trybie pilnym do odwołania (skierowania pilne).

Swoją działalność do odwołania zawiesza także fizjoterapia ambulatoryjna.

Od dzisiaj częściowo ogranicza się funkcjonowanie poradni specjalistycznych za wyjątkiem poradni onkologii i chemioterapii oraz poradni ginekologiczno-położniczej (ciąża, ginekologia onkologiczna) oraz przyoddziałowej poradni okulistycznej. W sytuacji, gdy nie ma konieczności stawienia się pacjenta osobiście, istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej (skierowanie, recepta, kontynuacja zwolnienia). Pacjenci zaplanowani do danej poradni będą weryfikowani telefonicznie pod kątem pilności wizyty przez personel przychodni. Pozostali pacjenci wymagający osobistego zgłoszenia się do poradni będą przyjmowani jak dotychczas. Personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, rejestratorki) pracują według ustalonego harmonogramu.

Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej najpierw należy udzielić teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady, na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta, ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, e-recepty. Lekarz postępuje z pacjentem zgodnie z ustalonymi kryteriami medycznymi. Praca odbywa się zgodnie z aktualnym harmonogramem.

Do odwołania wprowadza się tylko dwa dostępne wejścia do budynku głównego szpitala dla pacjentów i personelu – wejście główne od ulicy Armii Krajowej oraz boczne wejście do SOR od ulicy Węgierskiej (tylko dla pacjentów SOR). Przy wejściu dokonuje się wstępnej weryfikacji i segregacji osób wchodzących na teren szpitala. W pozostałych budynkach, w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona jest również weryfikacja osób wchodzących.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny