Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu gorlickiego

dodano: 2019-07-19 12:37:42
Partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu gorlickiego!

Z inicjatywy marszałka województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, 19 lipca 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, została podpisana deklaracja wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu gorlickiego.

Gmina Gorlice podpisała porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie obejmujące projekty realizowane przez WUP: Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.

Projekty „Kierunek Kariera" i „Kierunek Kariera Zawodowa" to konkretna oferta dla mieszkańców powiatu gorlickiego – można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego Bilansu Kariery.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są adresowane do osób pracujących, niezależnie od charakteru zatrudnienia i miejsca wykonywania pracy, które:

• ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
• ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
• ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
• są związane z Małopolską – mieszkają tu, uczą się lub pracują na terenie województwa Małopolskiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją województwa małopolskiego realizującą projekty, w których możliwy jest rozwój kompetencji i kwalifikacji. Oferta skierowana jest do osób dorosłych oraz powracających do Małopolski z zagranicy, nie tylko w dużych miastach, ale i w odległych zakątkach Małopolski, w tym z terenu powiatu gorlickiego. Dostępność fachowych pracowników, z aktualnymi kwalifikacjami, przekłada się rozwój każdej gminy czy powiatu.

Rynek pracy dynamicznie się zmienia i dlatego reagujemy na te zmiany, zwłaszcza na te związane z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje pracujących Małopolan i osób powracających do naszego regionu z zagranicy – mówi marszałek Witold Kozłowski.
– Polityka wspierania mieszkańców w ich rozwoju i dostosowania kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców – realizowana na wszystkich szczeblach administracji – powinna opierać się na współpracy. Dlatego zapraszam starostów, wójtów i burmistrzów do wspólnej promocji projektów Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce – dodaje.

Z kolei „Nowy Start w Małopolsce" jest projektem dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc.

Szczegóły:


zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny