Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » V Gala Profilaktyczno - Edukacyjna Gminy Gorlice w Szymbarku

dodano: 2019-06-06 08:02:52
V Gala Profilaktyczno - Edukacyjna Gminy Gorlice w Szymbarku

Jak co roku w Gminie Gorlice przyszedł czas na podsumowanie pracy szkół. W tym roku szkolnym uroczysta V Gala Profilaktyczno- Edukacyjna odbyła się w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku. Marek Dziedziak, dyrektor szkoły powitał honorowych gości gali: wójta gminy Gorlice Jana Przybylskiego, radnych gminy Gorlice z przewodniczącym Mieczysławem Skowronem na czele, skarbnika gminy - Krystynę Bugno, sekretarza gminy Iwonę Załęską, przedstawiciela Małopolskiego Kuratora  Oświaty - Wizytatora Adama Skwarło oraz przewodniczącą Rady Rodziców szymbarskiej szkoły – Dominikę Wojnarską. Wśród zaproszonych znaleźli się także  nauczyciele i dyrektorzy szkół   z Pełnomocnikiem Wójta ds. Oświaty Agatą Cup, liczne grono uczniów – laureatów konkursów i zwycięzcy zawodów sportowych oraz ich rodziców, wśród których w tym roku znalazł się wójt gminy Łużna – Mariusz Tarsa z małżonką.

Dyrektor Marek Dziedziak szczególnie serdecznie powitał związanych z Gmina Gorlice Barbarę Wiatr oraz pana Marka Bugno - osoby zasłużone w przełomowym 1989 r. i przebudowie naszej Ojczyzny w ostatnim 30-leciu. Uroczysta V Gala Profilaktyczno- Edukacyjna zbiegła się bowiem z 30 rocznicą częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. Chcąc przypomnieć to ważne dla nas wydarzenie, przebiec myślami od solidarności i wolności do samorządności i edukacji, Dyrektor Marek Dziedziak odczytał okolicznościowy referat historyczny połączony z prezentacją fotograficzną. Dotyczył on burzliwych wydarzeń  końca lat 70-tych i 80-tych, od doniosłych chwil wyboru papieża Jana Pawła II, jego pierwszej pielgrzymki  do Polski, poprzez strajki sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarność”, czasy stanu wojennego do obrad Okrągłego Stołu i częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. Kończąc przypomniał ważne słowa Papieża Jana Pawła II: A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. 
 
Część artystyczną przygotowali uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Szymbarku prezentując scenki na motywach książki Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”. Nagrodzonych laureatów i finalistów konkursów Ambroży Kleks i Szpak Mateusz obsypywali symbolicznymi „złotymi piegami”. Galę uświetniał także występ zespołu wokalnego „Kantylena” ze Szkoły Podstawowej w Szymbarku wraz z zespołem muzycznym oraz występ grupy mażoretek z Dominikowic.

Nowością na tegorocznej gali była  prezentacja filmów promujących szkoły w Gminie Gorlice, w których każda szkoła efektownie zaprezentowała swoje osiągnięcia i sukcesy edukacyjne.
Najważniejszym punktem uroczystości były wręczenie nagród i listów gratulacyjnych dla wyróżniających się w nauce i sporcie uczniów, ich rodziców i opiekunów dydaktycznych. Laureaci odbierali gratulacje z rąk wójta Jana Przybylskiego, przewodniczącego Mieczysława Skowrona oraz dyrektor Agaty Cup i specjalisty ds. kultury fizycznej Krzysztofa Lewka.

Nagrodzeni w kategorii konkursów językowych (recytatorskich, czytelniczych)

Szkoła Podstawowa w Bystrej: Antonina Wójcik
Szkoła Podstawowa w Dominikowicach:  Maciej Piecuch, Magdalena Wilczkiewicz, Natalia Nalepa, Kacper Nalepa, Kamila Kędzior,
Szkoła Podstawowa w Klęczanach: Ewelina Basista,
Szkoła Podstawowa w Kobylance: Urszula Śliwa
Szkoła Podstawowa w Kwiatonowicach: Jagoda Diduch, Laura Szczerba,
Szkoła Podstawowa w Stróżówce: Tadeusz Przybycień,
Szkoła Podstawowa w Szymbarku: Maja Kasiuba
Szkoła Podstawowa w Zagórzanach: Gabriela Czyżyk, Katarzyna Jamro, Antonii Ciapaj,

Nagrodzeni w kategorii konkursów naukowych (polonistycznych, biblijnych, fizycznych, informatycznych, historycznych, ekologicznych)

Szkoła Podstawowa w Dominikowicach: Wojciech Przybyłowicz
Szkoła Podstawowa w Kobylance: Jan Kuźma, Zuzanna Świeca, Zuzanna Warcholik, Klaudia Najsarek, Urszula Śliwa
Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej: Paulina Wal, Natalia Szura, Wojciech Wiencko, Filip Ludwin
Szkoła Podstawowa w Stróżówce: Grzegorz Urban, Maksymilian Kłapsa
Szkoła Podstawowa w Szymbarku: Mateusz Dymczak, Andrzej Miarecki, Alan Przybylski

Nagrodzeni w kategorii konkursów (wokalnych, plastycznych)

Szkoła Podstawowa w Bystrej: Julia Wierzbicka, Zofia Adamkiewicz,
Szkoła Podstawowa w Dominikowicach: Martyna Duduś
Szkoła Podstawowa w Klęczanach: Alicja Ryczek, Julia Hołowata,
Szkoła Podstawowa w Kobylance: Urszula Śliwa,
Szkoła Podstawowa w Kwiatonowicach: Aleksandra Poznańska, Jagoda Diduch
Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej: Adrian Laskoś, Emilia Szpyrka, Amelia Korpacka
Szkoła Podstawowa w Stróżówce: Mikołaj Tarsa
Szkoła Podstawowa w Szymbarku: Karolina Przybylska
Szkoła Podstawowa w Zagórzanach: Aleksandra Stolarska, Amelia Pyrcioch, Antoni Żegleń

Nagrodzeni za szczególne osiągnięcia sportowe:

Szkoła Podstawowa w Bystrej – Julia Filus
Szkoła Podstawowa w Dominikowicach – Jakub Pawłowski
Szkoła Podstawowa w Kobylance – Paweł Bober, Karolina Breja, Maria Rogulska, Jan Dusza, Kacper Świerz i Laura Mazur
Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej – Miłosz Krupa, Szymon Kuszyński, Bartosz Śliwa, Joanna Czochór, Gabriela Filuś, Zuzanna Zawoadowicz, Szymon Labut i Marceli Zawadowicz
Szkoła Podstawowa w Stróżówce – Weronika Kaleta
Szkoła Podstawowa w Szymbarku – Bartłomiej Czochór, Jakub Durlak, Kacper Górski, Igor Kopczyński, Kacper Wiklowski, Kamil Ziobrowski, Dawid Janik, Konrad Koszyk, Konrad Nowak, Wojciech Stawiarz, Karol Cetnarowski, Kamil Gryboś i Marcin Karpl

Klasyfikacja końcowa XXIV Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Gorlice 2018/2019:

1.    Szkoła Podstawowa w Kobylance
2.    Szkoła Podstawowa w Szymbarku
3.    Szkoła Podstawowa w Stróżówce
4.    Szkoła Podstawowa w Bystrej
5.    Szkoła Podstawowa w Zagórzanach
6.    Szkoła Podstawowa w Dominikowicach
7.    Szkoła Podstawowa w Klęczanach
8.    Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej
9.    Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kwiatonowicach

Wójt przekazał także Listy Gratulacyjne dla Dyrektorów Szkół Podstawowych w Bystrej i Stróżówce za rozwijanie uzdolnień scenicznych dzieci i młodzieży. W szkołach tych działają wyróżniane w wielu przeglądach  „Grupa Teatralna 154” oraz Grupy „Na tarasie”.

Podsumowując Galę głos zabrał wójt gminy Gorlice - Jan Przybylski, który pogratulował raz jeszcze wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom wysokich osiągnięć w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych życząc jednocześnie dalszych sukcesów.  Wyraził radość nie tylko z 30 lat wolności, ale także z wielu osiągnięć wszystkich szkół gminy.

W organizację  oraz oprawę artystyczną i muzyczną szymbarskiej Gali zaangażowani byli wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, blisko setka młodych artystów i wolontariuszy – uczniów i absolwentów szymbarskiej szkoły. Program uroczystego spotkania przygotowali Grzegorz Fiega, Beata Kluk, Maria Wójcik, Magdalena Poręba, Ewa Rówińska, Alina Zachariasz- Kuciakowska, a poprowadzili Iwona Tapek i Marek Dziedziak.

                                       
Maria Wójcik
Beata Kluk

 

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny