Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Kolejne dofinansowania do wymiany kotłów

dodano: 2019-05-20 09:33:09
Informujemy, że gminy członkowskie klastra energii „Biała – Ropa”, do którego należy również gmina Gorlice, otrzymały dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów złotych na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę”.

W ramach tego projektu osoby, które złożyły wniosek o dotację w 2018 roku i znajdują się na liście podstawowej, otrzymają refundację kosztów wymiany źródła ciepła i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Kolejno wykonane zostaną audyty energetyczne u wnioskodawców. To wszystko może potrwać od kilku miesięcy do roku.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim poinformujemy osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie o dalszych procedurach.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).


20 maja 2019 r.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny