Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Informacja o sposobie segregacji oraz postępowania z odpadami

dodano: 2019-03-01 13:34:17
Szanowni Mieszkańcy Gminy Gorlice,

w związku z realizacją obowiązku utrzymania czystości i porządku w Gminie Gorlice, dążąc do ograniczenia kosztów opłat za gospodarowanie odpadami,  przypominamy o obowiązku stosowania się do wytycznych w zakresie postępowania z odpadami wytwarzanymi w Państwa gospodarstwach domowych oraz firmach prowadzonych na terenie naszej Gminy.

Odpady segregowane gromadzimy w workach specjalnie do tego dedykowanych, odpady niesegregowane w worach koloru czarnego/niebieskiego lub pojemnikach.    

Odpady, odpowiednio do ich formy, wystawiamy w terminach przewidzianych wyłącznie dla segregowanych, niesegregowanych, wielkogabarytowych i innych.     

Niedopuszczalnym jest by w terminie, kiedy odbierane są odpady niesegregowane wystawiać także odpady segregowane czy inne np. budowlane. Praktyki takie prowadziły będą do pozostawiania śmieci przez firmę odbierającą odpady w miejscu, w którym zostały wyłożone.  

Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami mają bezpośredni wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez wszystkich mieszkańców – dlatego tak ważnym jest byśmy wspólnie dołożyli starań i w sposób rzetelny wywiązywali się z obowiązków w zakresie postępowania z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych czy przedsiębiorstwach.

Poniżej, dla przypomnienia, zamieszczamy informację o sposobie segregacji oraz postępowania z odpadami na terenie naszej Gminy.
Dodatkowo informujemy, iż na przestrzeni całego roku prowadzone będą kontrole w zakresie gospodarowania odpadami.


ODPADY SEGREGOWANE

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe tj. kartony po mleku i sokach
Nie wolno wrzucać: kalki technicznej, opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, papieru pokrytego folią,

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (butelki typu pet, opakowania po chemii gospodarczej i spożywczej, folie) i drobny metal (np.kapsle, nakrętki, puszki)
Nie wolno wrzucać: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło – opakowania szklane bezbarwne i kolorowe (butelki i słoiki)
Nie wolno wrzucać: ceramiki, (porcelany, naczyń typu arcoroc, talerzy, doniczek), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych.

4) Pozostałe po sortowaniu odpady tzw. zmieszane odpady komunalne (np. porcelana i ceramika, szkło stołowe, fajans, papier pokryty folią, guma, tapety, odpady higieniczne np. waciki, pieluchy typu “ pampers” itp.), których nie należy umieszczać w opisanych powyżej workach trzeba gromadzić w oddzielnych workach np. koloru czarnego, niebieskiego lub pojemnikach.

INNE RODZAJE ODPADÓW

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( np. sprzęt RTV I AGD ) odbierane są raz w roku w czasie objazdowych zbiórek. Dokładny termin oraz miejsca zbiórki są podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem ogłoszeń umieszczanych na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy i w siedzibie Urzędu Gminy w Gorlicach oraz za pośrednictwem strony internetowej. Ponadto przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego zużyty sprzęt możemy odstawić do sklepu w którym dokonujemy zakupu.

Odpady budowlane oraz zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są w limitowanych ilościach, po indywidualnym ustaleniu warunków i sposobu ich odbioru  z Referatem Ochrony Środowiska Rolnictwa Urzędu Gminy w Gorlicach  tel. 18/ 35 36 543 wew. 38.

Przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne (tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.) odbierane są raz w roku, w czasie objazdowych zbiórek.
Dokładny termin oraz miejsca zbiórki są podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem ogłoszeń umieszczanych na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy i w siedzibie Urzędu Gminy w Gorlicach oraz za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto przeterminowane leki mieszkańcy gminy Gorlice mogą składać w specjalnych pojemnikach do zbiórki leków – ich adresy znajdują się na stronie internetowej www.gmina.gorlice.pl w zakładce „Gospodarka odpadami, link:

http://www.gmina.gorlice.pl/index.php?pid=131Zachęcamy do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych w gospodarstwie domowym i późniejszego ich wykorzystania jako kompostu na terenie swojej posesji np. do użyźnienia grządek czy rabat kwiatowych.

W razie jakichkolwiek niejasności oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Urzędzie Gminy Gorlice (pok. Nr 6, I piętro lub telefonicznie: (18) 353-65-43, 353-54-61 wewn. 38), jak również korzystanie z informacji znajdujących się na stronie internetowej www.gmina.gorlice.pl zakładka "Gospodarka odpadami", gdzie można znaleźć m.in. wzór deklaracji wraz z załącznikami do pobrania, link:

http://www.gmina.gorlice.pl/index.php?pid=131


Europejski Fundusz Rolny