Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Informacja dotycząca spalania odpadów zanieczyszczonego drewna

dodano: 2018-12-19 09:10:53
Informacja dotycząca spalania odpadów zanieczyszczonego drewna

W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Urząd Gminy przypomina o zakazie spalania odpadów zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu.

Za odpad zanieczyszczonego drewna należy uznać m. in.: wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno, a także pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami itp. Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(α)piren, metale ciężkie, formaldehydy, fenole, ftalany itp.
Spalanie zanieczyszczonego drewna i jego odpadów w gospodarstwach domowych jest naruszeniem przepisów prawa i w przypadku wykrycia takich działań będą nakładane mandaty karne.
Na potrzeby własne, jako paliwo może być wykorzystane jedynie „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone impregnatami oraz innymi powłokami ochronnymi.
Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Palenie drewnem mokrym jest nieekonomiczne i szkodliwe dla układu spalania - mokre drewno ma nawet dwukrotnie mniejszą kaloryczność, a podczas jego spalania zanieczyszczamy sadzami i smołą kominek (lub piec) oraz system kominowy.

DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI!

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny