Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Gmina Gorlice inwestuje - kadencja 2014-2018 (tv)

dodano: 2018-10-16 09:38:20
Gmina Gorlice inwestuje – dla dobra mieszkańców


Gmina Gorlice w kadencji 2014-2018 inwestowała i rozwijała się. W każdej miejscowości realizowane były zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej, edukacji, sportu, kultury, bezpieczeństwa drogowego oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

W latach 2015-2018 zrealizowano inwestycje i remonty na kwotę ponad 55 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne.

Wybudowano 61 km sieci kanalizacyjnej, 58 km wodociągowej, 25 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, 4 km chodników, 5000 m2  parkingów, 2 mosty.Najważniejsze wykonane i realizowane projekty i zadania:


Utworzenie centrum kulturalnego poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Dominikowicach. Dobudowano dwie sale wielofunkcyjne, jedną na poziomie parteru, drugą na poziomie piętra wraz z zapleczem, przebudowano dach, wykonano termomodernizację i nową elewację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wyremontowano także instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i centralne ogrzewanie. Budynek zyskał także nowe wyposażenie. Całkowita wartość projektu to 2,83 mln zł. Dotacja  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosła 1,15 mln zł.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i na paliwa stałe. W ramach projektów zostały zmodernizowane źródła ciepła wykorzystywane przez indywidualnych odbiorców. Stare kotły węglowe zostały zastąpione nowymi źródłami ciepła spalającymi paliwo gazowe oraz nowoczesnymi piecami węglowymi, które charakteryzowały się odpowiednim poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. W projekcie udział wzięło 72 gospodarstwa domowe. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosła 1,15 mln zł.

Wodociąg w Szymbarku, w przysiółku – Miastko – rejon pod Kamionką.
Wybudowano 3,4 km sieci wodociągowej do której przyłączono 40 gospodarstw domowych. Wartość zadania wyniosła 860 tys. zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dotację w kwocie 200 tys. zł oraz pożyczkę preferencyjną w kwocie 125 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kanalizacja sanitarna w Bystrej i Ropicy Polskiej. Na terenie wsi Bystra wybudowano 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2 sieciowe przepompownie ścieków i 8 przydomowych przepompowni ścieków. W Ropicy Polskiej wybudowano 2,7 km sieci kanalizacyjnej i jedną przydomową przepompownię ścieków. Przyłączono 59 budynków. Wartość zadania wyniosła 2 mln zł.

Wodociąg w Stróżówce. Przedmiotem inwestycji była budowa i montaż hydroforni, zbiornika retencyjnego i prawie 7 km sieci wodociągowej. Przyłączono 82 gospodarstwa domowe, zamieszkałe przez 324 osoby. Wartość zadania wyniosła 1,95 mln zł.

Wodociąg w Klęczanach. Wybudowano 16 km sieci wodociągowej, do której zostanie przyłączonych 150 gospodarstw domowych, zamieszkałych przez 600 osób. Wartość zadania wyniosła 2,07 mln  zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1,21 mln zł.

Kanalizacja sanitarna w centrum Bystrej.
Wybudowano 6 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączono 38 gospodarstw domowych oraz Szkołę Podstawową, Technikum Rolnicze, Dwór Groblewskich i Dom Ludowy w Bystrej. Wartość zadania wyniosła 2 mln zł, a dotacja z PROW 929 tys. zł.

Kanalizacja sanitarna w Zagórzanach. W rejonie Stawiska-Garbacz powstała sieć o długości 18 km, do której zostanie przyłączonych 103 budynki. Wartość zadania wyniosła 3,8 mln zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 2 mln zł.

Kanalizacja sanitarna w Ropicy Polskiej – rejon Blich oraz w Kobylance – etap VI część II. W Kobylance wybudowano 7,2 km sieci kanalizacyjnej, przyłączono 42 budynki, w sołectwie Ropica Polska 1,8 km sieci, przyłączono 15 budynków. Wartość zadania wyniosła 918 tys. zł. Na zadanie pozyskano pożyczkę preferencyjną w kwocie 740 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kanalizacja w Szymbarku. Wybudowano kolejny etap kanalizacji sanitarnej w Szymbarku, obejmujący przysiółki: Blich, Łęgi, Wólka. Powstało 12 km sieci, do której zostało przyłączonych 110 budynków. Wartość zadania wyniosła 1,76 mln zł. Zostało ono sfinansowane z pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie w kwocie 1,43 mln zł.

Wodociąg w Bystrej, Szymbarku i Stróżówce. W Szymbarku - Zamoście, Dół wybudowano sieć wodociągową o długości 2,6 km, do której przyłączono 28 gospodarstw. W Bystrej wybudowano sieć o długości 5,4 km – przyłączono 33 gospodarstwa. W Stróżówce 643 mb sieci - przyłączono 4 gospodarstwa. Łączna wartość robót wyniosła 900 tys. zł. Na budowę sieci wodociągowej pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: pożyczkę preferencyjną w kwocie 203 tys. zł oraz dotację w kwocie 325 tys. zł.  

Wodociąg w Ropicy Polskiej.
Wybudowano 17 km sieci wodociągowej w Ropicy Polskiej rejon Centrum, Śliwówka i Góry, do której zostało przyłączonych 176 budynków. Wartość inwestycji wyniosła 2,25 mln zł.

Kanalizacja sanitarna w Kobylance – etap VI część I oraz w Stróżówce – etap VII. 
W Stróżówce wybudowano 2,6 km sieci kanalizacyjnej, przyłączono 28 budynków, w Kobylance 4,06 km sieci, przyłączono 24 budynki. Wartość zadania wyniosła 710 tys. zł. Zadanie sfinansowano z pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 500 tys. zł.

Wodociąg  w Dominikowicach, Kobylance i Szymbarku. W Szymbarku – Nowa Wieś, wybudowano sieć wodociągową o długości 1709 mb, do której przyłączono 30 gospodarstw, w Kobylance po wybudowaniu sieci o długości 1153 mb przyłączyło się 8 gospodarstw, natomiast w Dominikowicach po wykonaniu sieci wodociągowej o długości 501 mb, przyłączono 3 gospodarstwa. Wartość zadania wyniosła 564 tys. zł.

Wodociąg do Kasztelu w Szymbarku. Wybudowano stację pomp i 1071 mb sieci wodociągowej od Wiejskiego Domu Kultury do Kasztelu, skansenu i szkoły w Szymbarku. Całkowita wartość zadania wyniosła 428 tys. zł. Zadanie sfinansowano z pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 300 tys. zł

Wybudowano 25 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz dwa mosty - łącznie za ponad 10 mln zł.

Przebudowa dróg gminnych w Dominikowicach.
Zakres inwestycji obejmował rozbudowę drogi gminnej k/Ochronki w Dominikowicach na odcinku 236 m, budowę 2 zatok przystankowych i chodnika o dł. 211 m. Projekt obejmował też przebudowę drogi gminnej Dominikowice - Męcina o dł. 770 m. Wartość zadania wyniosła 1,18 mln zł. Gmina otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

Remont drogi gminnej od figury św. Floriana w Kobylance do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Dominikowicach. Wyremontowano drogę na odcinku 800 m w Dominikowicach oraz 900 m w Kobylance. Koszt zadania wyniósł 777 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do połowy inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Oświetlenie uliczne i nowe nawierzchnie w Kobylance.
Wybudowano dwa odcinki oświetlenia ulicznego. Pierwszy od granicy miasta do Żelaznego krzyża o długości 1,1 km. Drugi przy drodze gminnej Grabówki położonej między Gorzelnią, a drogą gminną na Rozbój  - o długości 400 m. Wartość inwestycji wyniosła 172 tys. zł. Na drodze Grabówki położono nową nawierzchnię asfaltową, za kwotę 257 tys. zł.

Oświetlenie w Szymbarku. Wybudowano oświetlenie na niebezpiecznych odcinkach drogi krajowej w Szymbarku, od Zespołu Szkół w kierunku Łęgów oraz koło kapliczki przy drodze na Bielankę. Wartość zadań wyniosła 220 tys. zł.

Chodnik w Szymbarku. Wybudowano chodnik wzdłuż drogi krajowej 28, od Ropicy Polskiej do skrzyżowania na Bielankę. Wykonano projekt chodnika od ośrodka zdrowia do granicy z Ropicą Polską.

Chodnik w Zagórzanach. Wybudowano odcinki chodnika przy drodze wojewódzkiej o łącznej dł. 1350 mb: od strony Moszczenicy, od strony miasta Gorlice, koło pałacu Skrzyńskich oraz od Nadleśnictwa do skrętu na Kwiatonowice. Koszt inwestycji wyniósł 1,21 mln zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Chodnik w Dominikowicach. W ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 w ramach pierwszego etapu zadania wybudowano odcinek chodnika o długości 190 m i zatokę autobusową. Wartość inwestycji wyniosła 236 tys. zł. Inwestycja współfinansowana w 50% przez Województwo Małopolskie w ramach tzw. Inicjatyw samorządowych. Wykonano projekt kolejnego odcinka w stronę Krygu.

Chodnik w Bystrej. Przy drodze powiatowej w centrum Bystrej wybudowano odcinek chodnika. Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Drogowy przy współfinansowaniu przez Gminę Gorlice, która wykonała projekt na 1400 mb chodnika oraz wybudowała kanalizację deszczową.

Mosty w Szymbarku - na Łęgach i na Wólce.
W miejsce starego mostu na Ropie w Szymbarku – Łęgi, powstał nowy most drogowy konstrukcji żelbetowo – stalowej. Wartość robót wyniosła 2 mln zł.

Parking przy Zespole Szkół w Stróżówce. Parking na 10 miejsc został wybudowany ze środków budżetu gminy. Wartość zadania wyniosła 138 tys. zł.

Plac manewrowy w Zagórzanach. Przy Szkole Podstawowej w Zagórzanach powstał nowy dojazd z placem manewrowym, wykonany z kostki brukowej o łącznej powierzchni 771 m2 . Wykonano także nowe dojście od drogi wojewódzkiej w kierunku wejścia do szkoły oraz nową bramę wjazdową. Wartość robót wyniosła 154 tys. zł.

Dostawa sprzętu elektronicznego, programów komputerowych oraz klocków do programowania w ramach projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”. Sprzęt został zainstalowany w szkołach podstawowych w: Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance, Ropicy Polskiej i Stróżówce. Wartość zadania wyniosła 238 tys. zł.  W ramach projektu wykonano roboty budowlane na kwotę 244 tys. zł i przystosowano pomieszczenia szkolne na potrzeby projektu. Cały projekt dofinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inne ważne zrealizowane inwestycje:


Adaptacja budynku Domu Pracy Twórczej w Bielance na siedzibę WTZ; Regulacja rowu R 1 przy drodze gminnej w Ropicy Polskiej; Parking przy WDK w Bystrej; Oświetlenie uliczne drogi gminnej przy kasztelu w Szymbarku; Remont figury św. Jana Nepomucena w Kobylance; Remonty w budynkach gminnych; Siłownia zewnętrzna w Szymbarku; Prace inwestycyjno – budowlane w placówkach oświatowych na terenie gminy Gorlice.

Gmina Gorlice otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Stróżówce w kwocie 600 tys. zł. w ramach oszczędności MRPO 2007-2013.

Projekty i programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym finansowane z Unii Europejskiej, w latach 2014 – 2018
Wartość 1,83 mln zł.

Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”
Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży „FENIKS”
Rządowy Program Karta Dużej Rodziny
„Asystent Rodziny”
„Program osłonowy Pomoc mieszkańcom Gminy Gorlice w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji”

Projekty i programy realizowane w szkołach Gminy Gorlice, w tym finansowane z Unii Europejskiej, w latach 2014 – 2018
Wartość 1,8 mln zł.

Książki naszych marzeń
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (SPInKA)
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych Program „Aktywna tablica”
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Program „Już pływam”
ERASMUS+
MULTISPORT
Młodzi – Aktywni lokalnie
Literacki przystanek
”Robotyka i programowanie kluczem do rozwoju młodego człowieka”
Otwarci na kulturę
Po pierwsze przedsiębiorczość


Ochotnicze Straże Pożarne


Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2015-2018 - pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem jednostek OSP w nowoczesny sprzęt, utrzymaniem gotowości bojowej OSP - Gmina Gorlice przeznaczyła łącznie prawie 4 mln złotych.

Gmina Gorlice skorzystała z wielu programów, projektów i konkursów, dzięki którym możliwe było doposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt zapewniający gotowość bojową, zakup nowych samochodów oraz wykonanie termomodernizacji remiz.

Były to dofinansowania z projektów i konkursów: „Wsparcie służb ratowniczych” realizowanego wspólnie ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej, „Bezpieczna Małopolska”, „Małopolskie Remizy”, a także dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i środki z Unii Europejskiej.

Zakupiono sprzęt pożarniczy: drabinę ratowniczą, pilarkę, pompę zanurzeniową elektryczną 50 ASH, aparat powietrzny Drager, łódź płaskodenną, aluminiową wraz z wyposażeniem, dwa średnie samochody ratowniczo – gaśnicze MAN, z napędem 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażenia dla OSP w Dominikowicach i OSP w Szymbarku.

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W 2018 R.

Hala sportowa w Kobylance. Ruszyła budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylance. Projekt hali sportowej, która połączona będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym, przewiduje usytuowanie w hali areny sportowej o wymiarach 45 x 24 m i wysokości 13 m w najwyższym punkcie, widownię na ponad 240 miejsc siedzących oraz pełne zaplecze techniczno – sanitarne. Wartość zadania wyniesie 10 mln zł. Gmina Gorlice otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na budowę hali sportowej w wysokości 3,5 mln zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020.

Modernizacja budynku WDK w Kwiatonowicach.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i termomodernizacja budynku WDK, przebudowa garażu OSP oraz zagospodarowanie działki. Wartość zadania wyniesie 2,22 mln zł. Gmina Gorlice pozyskała dofinansowania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Prace zakończą się w maju 2020 r.

W ramach tego projektu trwają także zadania:

Rozbudowa szkoły w Ropicy Polskiej. Do istniejącego budynku zostanie dobudowana część na potrzeby dydaktyczne. Wartość zadania wynosi 895 tys. zł.

Rozbudowa szkoły w Klęczanach. Szkoła zostanie rozbudowana o segment przedszkolny. Wartość zadania wynosi 987 tys. zł. Prace w szkołach zakończą się we wrześniu 2019 r.folder otwiera się w zakładce INWESTYCJE


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny