Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie"

dodano: 2018-09-27 08:37:08
Zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie", który realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.
 

Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:
•    zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego,
•    nie prowadzących własnej działalności gospodarczej
•    posiadających następujący status na runku pracy:
•    pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
•    osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
•    osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.
 
W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu IPD Uczestników:
•    indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
•    coaching,
•    szkolenia/kursy zawodowe
•    szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
•    udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,
•    wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,
•    staże,
•    pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny i ogólnodostępny.


Więcej informacji:
Biuro Projektu
InterKadra Sp. z o.o.
ul. Wielicka 50
30-552 Kraków
NIP: 6762336026

tel: 12 290 44 37

email: