Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Czas inwestycji

dodano: 2018-09-07 08:21:29
W gminie Gorlice trwa gorący czas inwestycji. W 2018 roku kolejne inwestycje zakończono, część jest w trakcie realizacji, jednocześnie rozpoczęto wiele ważnych zadań, poprawiających warunki życia mieszkańców.


Hala sportowa w Kobylance. Ruszyła budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylance. Projekt hali sportowej, która połączona będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym, przewiduje usytuowanie w hali areny sportowej o wymiarach 45 x 24 m i wysokości 13 m w najwyższym punkcie, widownię na ponad 240 miejsc siedzących oraz pełne zaplecze techniczno – sanitarne. 
Gmina Gorlice otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na budowę hali sportowej w wysokości 3,5 mln zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020.

Nowy most na Łęgach w Szymbarku. Trwają prace przy budowie mostu na Ropie w Szymbarku – Łęgi. W miejsce starego powstaje nowy most drogowy konstrukcji żelbetowo – stalowej. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2018 roku. Wartość robót wynosi 2 mln zł.

Wodociąg w Stróżówce. Trwa budowa II etapu wodociągu w Stróżówce. Zostanie przyłączonych 80 domów. Wartość zadania wynosi 1,4 mln zł.

Kanalizacja w Zagórzanach. Trwa budowa kolejnego etapu kanalizacji w Zagórzanach – odcinek Stawiska – Garbacz. Zostanie wybudowane 18 km kanalizacji i 6 przepompowni, do których zostanie przyłączonych ponad 100 domów. Wartość inwestycji wynosi 3,9 mln, zł.

Modernizacja budynku WDK w Kwiatonowicach. Przedmiotem projektu jest rozbudowa i termomodernizacja budynku WDK, przebudowa garażu OSP oraz zagospodarowanie działki. Wartość zadania wyniesie 2,22 mln zł. Gmina Gorlice pozyskała dofinansowania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Prace zakończą się w maju 2020 r.
W ramach tego projektu trwają także zadania:

Rozbudowa szkoły w Ropicy Polskiej. Do istniejącego budynku zostanie dobudowana część na potrzeby dydaktyczne. Wartość zadania wynosi 895 tys. zł.

Rozbudowa szkoły w Klęczanach. Szkoła zostanie rozbudowana o segment przedszkolny. Wartość zadania wynosi 987 tys. zł. Prace w szkołach zakończą się we wrześniu 2019 r.

Chodnik w Zagórzanach. Trwa budowa kolejnego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej od Nadleśnictwa do skrętu na Kwiatonowice. Wartość robót wynosi 550 tys. zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Chodnik w Bystrej. Przy drodze powiatowej w centrum Bystrej budowany jest odcinek chodnika. Inwestycja realizowana jest przez Powiatowy Zarząd Drogowy przy współfinansowaniu przez Gminę Gorlice, która wykonała projekt na 1400 mb chodnika.


Utworzenie centrum kulturalnego poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Dominikowicach. Oddano do użytkowania przebudowany budynek WDK. Dobudowano dwie sale wielofunkcyjne, jedną na poziomie parteru, drugą na poziomie piętra wraz zapleczem, przebudowano dach, wykonano termomodernizację i nową elewację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wyremontowano także instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i centralne ogrzewanie. Budynek zyskał także nowe wyposażenie. Całkowita wartość projektu to 2,83 mln zł. Dotacja  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosła 1,15 mln zł. 

Oświetlenie uliczne i nowe nawierzchnie w Kobylance. Wybudowano dwa odcinki oświetlenia ulicznego. Pierwszy od granicy miasta do Żelaznego krzyża o długości 1,1 km. Drugi przy drodze gminnej Grabówki położonej między Gorzelnią, a drogą gminną na Rozbój - o długości 400 m. Wartość inwestycji wyniosła 172 tys. zł. Na drodze Grabówki położono nową nawierzchnię asfaltową, za kwotę 257 tys. zł.

Plac manewrowy w Zagórzanach.
 Przy Szkole Podstawowej w Zagórzanach powstał nowy dojazd z placem manewrowym, wykonany z kostki brukowej o łącznej powierzchni 771 m2 . Wykonano także nowe dojście od drogi wojewódzkiej w kierunku wejścia do szkoły oraz nową bramę wjazdową. Wartość robót wyniosła 154 tys. zł.

Wodociąg w Klęczanach. Wybudowano 16 km sieci wodociągowej, do której przyłączono 150 gospodarstw domowych, zamieszkałych przez 600 osób. Wartość zadania wyniosła 2,07 mln  zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1,21 mln zł.

Kanalizacja sanitarna w centrum Bystrej. Wybudowano 6 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączono 38 gospodarstw domowych oraz Szkołę Podstawową, Technikum Rolnicze, Dwór Groblewskich i Dom Ludowy w Bystrej. Wartość zadania wyniosła 2 mln zł, a dotacja z PROW 929 tys. zł.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i na paliwa stałe. Trwa wymiana pieców na nowoczesne i ekologiczne wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców. Stare kotły węglowe zostały zastąpione nowymi źródłami ciepła spalającymi paliwo gazowe oraz nowoczesnymi piecami, które charakteryzowały się odpowiednim poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. W projekcie udział wzięło 72 gospodarstwa domowe. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosła 1,15 mln zł.

Dostawa sprzętu elektronicznego, programów komputerowych oraz klocków do programowania w ramach projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”.
Sprzęt został zainstalowany w szkołach podstawowych w: Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance, Ropicy Polskiej i Stróżówce. Wartość zadania wyniosła 238 tys. zł.  W ramach projektu wykonano roboty budowlane na kwotę 244 tys. zł i przystosowano pomieszczenia szkolne na potrzeby projektu. Cały projekt dofinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
.

Poprawa dróg gminnych. Powstały nowe nawierzchnie asfaltowe na odcinkach dróg gminnych praktycznie w każdej miejscowości gminy.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny