Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” w szkołach w Gminie Gorlice

dodano: 2018-07-06 11:54:28
Realizacja Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” w szkołach w Gminie Gorlice

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach w Gminie Gorlice realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

We wszystkich dziewięciu Szkołach Podstawowych w zajęciach uczestniczyło łącznie 210 uczniów (96 K i 114 M), w tym z klasy III gimnazjum 184 uczniów oraz z klasy II gimnazjum 26 uczniów. Zajęcia z wielkim zaangażowaniem prowadzili doradcy zawodowi - nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych szkołach. W każdej szkole zrealizowano 108 godzin zajęć. Głównym celem projektu było wsparcie orientacji zawodowej uczniów kończących gimnazjum tak, aby ich wybory ścieżki edukacyjnej a następnie kariery zawodowej wynikały z właściwego rozeznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

W szkołach funkcjonowały Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiające efektywną realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia prowadzone były w różnych formach: grupowych i indywidualnych; w szkołach oraz w zakładach pracy. Wśród zajęć grupowych dominowały zajęcia warsztatowe oraz wizyty/spotkania zawodoznawcze. Natomiast w ramach zajęć indywidualnych z uczniem przygotowywano Indywidualne Plany Działania (IPD) oraz nauczyciele prowadzili indywidualne konsultacje. Odbywały się również spotkania zawodoznawcze z rodzicami. Doceniając wagę wyboru przyszłej drogi edukacyjnej przez uczniów doradcy zawodowi dodatkowo spotykali się z nauczycielami aby korelować realizowane treści programowe.

W ramach projektu siedmiu nauczycieli na studiach podyplomowych prowadzonych przez Politechnikę Krakowską uzyska kwalifikacje do prowadzenia doradztwa zawodowego, które jako przedmiot nauczania został wprowadzony do szkół.

Młodzież chętnie uczestniczyła we wszystkich oferowanych formach zajęć pracując bardzo aktywnie i kreatywnie. Dowodem tego jest fakt opracowania przez doradców z uczniami 184 Indywidualnych Planów Działań, tj. dla wszystkich uczniów kończących gimnazjum.

Poniżej zostały zamieszczone zdjęcia z realizacji zajęć w ramach projektu.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny