Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Wojciech - nowy samochód dla OSP w Szymbarku

dodano: 2018-05-22 09:24:21
W sobotę 19 maja 2018 r. na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku zorganizowano uroczysty apel z okazji gminnych obchodów dnia strażaka połączony z przekazaniem i poświęceniem fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego MAN, pozyskanego z programu "wsparcia służb ratowniczych".

Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta koncelebrowana w kościele parafialnym w Szymbarku. Następnie uczestnicy uroczystości, przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP Dominikowice, przemaszerowali na plac przed remizą OSP Szymbark. Tam meldunek o gotowości do przeprowadzenia uroczystego apelu Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Krzysztofowi Kosibie złożył dowódca uroczystości dh Paweł Gryboś.

Po odśpiewaniu hymnu Polski, Prezes OSP Szymbark dh Jan Przybylski wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz przywitał przybyłych gości, a wśród nich m.in. Wiceprezesa ZOW ZOSP RP Kraków dh Krzyszofa Kosibę, Członka ZOW ZOSP RP Kraków dh Przemysława Wszołka, Członka Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP Kraków dh Eugeniusza Stukusa, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisława Pasonia, Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego Witolda Kochana, Starostę Powiatu Gorlickiego Karola Górskiego wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Gorlickiego Markiem Bugno, przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach mł.bryg. Dariusza Surmacza i st. kpt. Piotra Ostrowskiego, Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika a także księży, strażaków ze słowackiego DHZ Lipovce oraz przedstawicieli instytucji i organizacji na co dzień współpracujących z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szymbarku.

Podczas apelu wyróżniającym się strażakom wręczono medale i odznaki.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Wojciecha Nowaka, Michała Obrzuta, Eligiusza Wszołka, Wojciecha Wszołka, Zenona Lewińskiego, Leszka Szurka.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa uhonorowano druhów: Stanisława Kroka, Rafała Przybylskiego, Łukasza Przybylskiego, Damiana Cetnarowskiego, Andrzeja Lubasia.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Zbigniewa Dudka, Bogdana Guzika, Andrzeja Pijanowskiego, Sławomira Osikowicza, Mateusza Bogdana, Krzystofa Rachla.

Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej przyznany został dla druhów: Jana Spólnika (OSP Szymbark), Janusza Grabowskiego (OSP Zagórzany), Kazimierza Przybyłowicza (OSP Bystra), Krystiana Szurka (OSP Kobylanka), Józefa Pałubniaka (OSP Bystra), Krzysztofa Wszołka (OSP Kwiatonowice), Stanisława Żeglenia (OSP Kwiatonowice).

Odznaka Strażak Wzorowy nadana została druhom: Aleksandrze Wszołek, Joannie Przybylskiej-Padoł, Tomaszowi Cetnarowskiemu, Mateuszowi Sztabie, Piotrowi Obrzutowi, Kamilowi Przybylskiemu, Łukaszowi Kukule, Marcinowi Belczykowi, Krzysztofowi Świniarskiemu, Izydorowi Makowcowi.

Uroczystego poświęcenia fabrycznie nowego średniego wozu marki MAN dokonali obecni na apelu księża na czele z Gminnym Kapelanem Strażaków ks. Henrykiem Rzeźnikiem. Na matkę chrzestną samochodu wybrano Annę Sepioł - Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich zaś na opiekuna matki chrzestnej druha Ryszarda Guzika - Wójta Gminy Gorlice. Reprezentantami mieszkańców sołectwa Szymbark byli Jan Spólnik oraz Teresa Wszołek.

Decyzją Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku nowy samochód ratowniczo – gaśniczy GBARt 3/24 MAN TGM Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku otrzymał imię WOJCIECH.

Nowy samochód pozyskany został dzięki realizowanemu przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej programowi "wsparcia służb ratowniczych". Znaczące środki na jego realizację przekazał samorząd województwa małopolskiego. Gmina Gorlice pozyskała także na ten cel w części umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Licznie przybyli goście nie szczędzili ciepłych słów kierowanych do strażaków OSP Szymbark nie tylko z faktu pozyskania fabrycznie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego ale także wstąpienia z dniem 1 maja 2018 do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Na zakończenie Prezes OSP Szymbark dh Jan Przybylski na ręce osób szczególnie zaangażowanych w rozwój jednostki złożył podziękowania wraz z upominkiem.

Dla przybyłych przygotowano niespodziankę w postaci występu orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach wraz z mażoretkami, występu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymbarku oraz występu solistów zespołu wokalnego „Kantylena” działającego przy Szkole Podstawowej w Szymbarku.