Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » 25 lat samorządu w Gminie Gorlice (tv)

dodano: 2015-12-30 11:54:17
Film 25 lat Gminy Gorlice

W Gminie Gorlice, jak w zwierciadle odbija się ewolucja władzy samorządowej w ostatnich dwudziestu pięciu latach. W 1990 roku Polacy po raz pierwszy po wojnie wybrali wolny i niezawisły samorząd. Mieszkańcy gmin poczuli się bliżej władzy, sprawujący władzę w gminach zaś wiedzieli, że wyborcy rozliczą ich z obietnic złożonych podczas kampanii. Samorządy gminne i wojewódzkie otrzymywały coraz więcej uprawnień i zadań od władz centralnych.

Przejęcie takich instytucji jak oświata, kultura, czy podstawowa służba zdrowia, w efekcie okazało się sukcesem. Ponadto, przed Polską otwierała się coraz szerzej możliwość pozyskiwania środków finansowych na inwestycje w infrastrukturę, oświatę, ekologię.

Intensywny rozwój gminy Gorlice nastąpił w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, a szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu. Gmina potrafiła pozyskać duże środki finansowe na rozwój i inwestycje. O skuteczności działań Gminy i jej władz świadczy fakt, że Gmina Gorlice od lat plasuje się w czołówce samorządów pozyskujących środki zewnętrzne, oraz szereg wyróżnień i tytułów.

W latach 1990– 2015 zrealizowano szereg inwestycji w zakresie infrastruktury na kwotę ponad 130 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, głównie z Unii Europejskiej. Średnio corocznie ponad 25 % budżetu wydawano na rozwój i inwestycje.


W tym okresie prawie 33 mln zł przeznaczono na drogi. Środki wykorzystywane były na budowę i remonty dróg gminnych, na których położono ponad 106 km nawierzchni asfaltowej. Przykładem może być droga gminna Bystra – Technikum, którą przebudowano w ramach tzw. „schetynówek”. Dofinansowano również przebudowy dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy. W wielu miejscowościach wybudowano chodniki i oświetlenie, co poprawiło bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wyremontowano lub odbudowano osiem mostów i wybudowano jeden całkiem nowy most.

W każdej miejscowości realizowane były zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców. Sukcesywnie rozbudowywano sieć wodociągową i kanalizacyjną. Przez 25 lat wybudowano ogółem ponad 350 km sieci kanalizacyjnej i ponad 91 km sieci wodociągowej. Kanalizację wybudowano w każdej miejscowości, oprócz Bielanki i Bystrej, w których to miejscowościach trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej. Wodociąg wybudowano w Bystrej, Kobylance, Dominikowicach, Szymbarku, Ropicy Polskiej i Stróżówce.

Ważnym zadaniem było wykonanie termomodernizacji i remontów w większości budynków gminnych. Poprawiło to estetykę obiektów, ale przede wszystkim pozwoliło na zmniejszenie zużycia energii i ogrzewania. Warto tu wymienić m.in.: remont budynku starej szkoły w Bielance i utworzenie w nim Domu Pracy Twórczej, remont budynku wiejskiego w Ropicy Polskiej, w którym siedzibę ma Ośrodek Kultury, termomodernizację budynku wiejskiego i remizy OSP w Kobylance, czy termomodernizację remizy OSP oraz ośrodka zdrowia i przedszkola w Zagórzanach. Dla gminnych OSP zakupiono 15 samochodów bojowych.

Gmina Gorlice stawia na edukację młodych ludzi – to najlepsza inwestycja. Na przykładzie szkół widać jak przez 25 lat zmieniło się życie i technologia. Przeszliśmy od życia analogowego do cyfrowego. Powszechnie posługujemy się Internetem, wszystkie szkoły wyposażone są w sprzęt komputerowy, cyfrowy, nowoczesne pracownie dydaktyczne.

Wybudowano gimnazja w Dominikowicach i Szymbarku, 7 sal gimnastycznych, przeprowadzono termomodernizację i remonty we wszystkich szkołach i przedszkolach, zamieniono ogrzewanie węglowe na gazowe -  ekologiczne i energooszczędne. Jednostki oświatowe realizowały różne projekty, pozyskując dofinansowanie z UE, m.in.: Partnerski Projekt Wymiany Szkół w ramach programu Comenius, „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”, czy „Przedszkole jest super”.

Na terenie Gminy prężnie rozwijała się działalność kulturalna i sportowa. Wybudowano wielofunkcyjne boiska sportowe przy Zespole Szkół w Ropicy Polskiej i Dominikowicach oraz boiska sportowe w Bystrej, Szymbarku i Kwiatonowicach.

Prowadzone były zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, organizowane zawody sportowe i imprezy kulturalne, takie jak: Kampania Profilaktyczna „Wyjść naprzeciw”, podczas której występowały gwiazdy polskiej sceny muzycznej, Gorlicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej, Panorama Kultur w Szymbarku. Gmina wspierała działalność wielu organizacji sportowych, kulturalnych i społecznych.
 
Wiele udało się też zrobić w dziedzinie turystyki i rekreacji. Powstały: punkt widokowy z boiskiem do piłki plażowej w Kwiatonowicach, plac rekreacyjno–wypoczynkowy w Szymbarku, zewnętrzna siłownia integracyjna w Zagórzanach. Wybudowano też ścieżkę rowerowo – spacerową wzdłuż rzeki Ropy, przez Ropicę Polską do Szymbarku pod Kasztel.

Gmina może pochwalić się także herbem i flagą, które odwołują się do najlepszych wzorów dawnej Polski i dobrze wpisują się w symbolikę samorządową województwa małopolskiego, a także nową Strategią Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013 - 2020.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny