Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Wnioski o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

dodano: 2022-09-26 10:43:25

Wnioski o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, iż WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA dla mieszkańców Gminy Gorlice oraz WNIOSKI O REKOMPENSATĘ przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice, tel. (18) 353 75 74.

Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości:

3.000 zł – dla peletu i innego rodzaju biomasy,
1.000 zł –  drewno kawałkowe,
500 zł – skroplony gaz LPG,
2.000 zł. – kocioł olejowy, zasili budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest pelet, inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG lub olej opałowy.

Dodatek przysługuje:
  • gospodarstwom domowym,
  • podmiotom niebędącym gospodarstwami domowymi, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane drewnem kawałkowym, brykietem lub peletem, LPG, olej opałowy.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły drewno kawałkowe, brykiet lub pelet, LPG, olej opałowy.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, można składać do gminy. Jego wzór jest jednolity dla całej Polski.

Termin składania wniosków o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła: do 30 listopada 2022 r.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła?

Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

Będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania, np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

UWAGA! Dofinansowanie nie dotyczy źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym (z sieci gazowej).


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny