Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

dodano: 2022-05-17 14:06:24

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Gorlice realizuje projekt pn.: „Zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Gorlice” w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  – Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Planowane efekty projektu:
Efektem projektu będzie zapewnienie dla 14 uczniów zamieszkujących tereny popegeerowskie Gminy Gorlice sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, laptop, tablet) wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających naukę zdalną wraz z ubezpieczeniem zakupionego sprzętu komputerowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 47 453,00

Wkład Funduszy Europejskich: 47 453,00 zł co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny