Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

dodano: 2021-10-14 07:42:55
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorlice informuje, że od dnia 12 października 2021 r. do dnia 10 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Gorlice ul. 11 – go Listopada 2 pok. nr 6 do publicznego wglądu został wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2022 – 2031, stanowiący mienie komunalne Gminy Gorlice.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z ww. dokumentem, a także z możliwością składania wniosków i uwag.

Uwagi i wnioski  mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Gorlice w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, przy ul. 11 – go Listopada 2 (pokój nr 6) w godzinach od 7.30 do 15.00.
    

Gorlice, 12 października 2021 r.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny