Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice - projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

dodano: 2021-09-14 15:11:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice z dnia 21.08.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny