Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Czyste Powietrze

dodano: 2021-08-04 11:11:41

Informuje się, o kolejnych najistotniejszych zmianach w Programie Czyste Powietrze:


1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące uruchomionej ścieżki bankowej.


I. Progi dochodowe dla podwyższonego poziomu dofinansowania
1.    1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2.    2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym


Ważne: Każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.


II. W  dniu 06.07.2021 r. została uruchomiona możliwość składania wniosków na dofinansowanie w formie dopłat do kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Obecnie do współpracy przystąpiły dwa banki: Alior Banko oraz BOŚ Bank. Chcąc skorzystać z takiej możliwości finansowania inwestycji należy się zgłosić do oddziałów tych banków. Wszystkich informacji nt. kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają Banki, w tym informacji nt. warunków finansowych kredytów.

https://www.wfos.krakow.pl/kredyt-czyste-powietrze-od-6-lipca-w-dwoch-pierwszych-bankach/Najważniejsze wprowadzone zmiany w dopłatach do kredytów to:
1. skrócenie okresu realizacji inwestycji - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
2. brak możliwość ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
3. możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
4. sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu.
5. brak możliwość dokonywania korekt/uzupełnień do wniosków.
6. korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Rezygnacja z ubiegania się o kredyt w banku lub rezygnacja z już przyznanego kredytu, jest jednoznaczna z rezygnacją z zawartej umowy w WFOŚiGW.

III. Obecnie obowiązująca wersją Programu Czyste Powietrze jest Wniosek 5.4.0, i jeśli do nieruchomość nie ma wykonanego przyłącza gazu to można się starać na kocioł na pellet drzewny. Od 01.07.2021r. została uruchomiona  możliwość starania się o  zwiększoną dopłatę do kotła na pellet o podwyższonym standardzie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czyste Powietrze 2.0


Program „Czyste Powietrze 2.0” w Gminie Gorlice - nowe, uproszczone zasady, zwiększony poziom dofinansowania do 60%

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Nowe zasady Programu „Czyste Powietrze 2.0” obowiązujące od 15.05.2020 r. uproszczają postępowanie aplikacyjne oraz zwiększają dostępność Programu dla Beneficjentów. Zmieniono limit dofinansowania, a ponadto podzielono go na część podstawową i rozszerzoną.

W segmencie pierwszym – podstawowym -  obowiązującym już od połowy maja 2020 r. Beneficjent, którego dochód nie przekracza  100 tys. zł/ rok może ubiegać się o dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów na:
•    wymianę starego kotła,
•    termomodernizację budynku,
•    wymianę okien czy drzwi zewnętrznych.

Od października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą część Programu – rozszerzoną - skierowaną do osób o niższych dochodach, które będą mogły starć się o wyższe dotacje. Poziom dofinansowania do 60% poniesionych kosztów eko-inestycji przysługuje osobom, które spełniają poniższy warunek:
  • dochód w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę
  • dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę.

W tym celu, aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach (lub jednostkę organizacyjną innej Gminy – właściwej ze względu na zameldowanie) - wydawane na wniosek osoby będącej właścicielem / współwłaścicielem nieruchomości.

Wójt Gminy Gorlice informuje, że w celu zapewnia pomocy przy wypełnianiu wniosków, w Urzędzie Gminy Gorlice zorganizowano stanowisko ds. obsługi Programu, w ramach którego zapewniona jest pomoc formalna, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku do WFOŚiGW w Krakowie.   

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy Gorlice,  ul. 11 Listopada 2 – parter pok. 3 – kontakt osobisty -  z uwzględnieniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Kontakt telefoniczny:  18 534 62 36 (Urząd Gminy), 503 746 114 (praca zdalna - telefon komórkowy)
Kontakt e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl

WÓJT
/-/ Jan Przybylski


Więcej informacji:

Zobacz także:

Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Jakość powietrza, Zmień piec, Ekointerwencja,  Ekodoradcy, Dokumenty, Baza wiedzy)Aktualna jakość powietrza i stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jeśli został wprowadzony, dostępny także w Aktualnościach)