Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Obowiązkowe deklaracje Mieszkańców

dodano: 2021-06-24 11:59:34
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklaracje.
Od 1 lipca b.r. rusza obowiązek składania deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Będzie on także zawierać dane dotyczące pomocy publicznej udzielonej na projekty termomodernizacyjne czy wymianę pieców. CEEB ma wspierać walkę ze smogiem. Za jego budowę odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Zebrane informacje będą  dotyczyć ok. 5 mln budynków.

Obowiązkowa deklaracja dotyczyć będzie źródła/źródeł ciepła do 1 MW mocy i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, a obowiązek jej składania dotyczy właścicieli/zarządców budynków. Na jej wysłanie będzie 12 miesięcy (w przypadku budynków już istniejących) i 14 dni w przypadku budynków nowych. Deklarację będzie można wysłać w formie elektronicznej lub tradycyjnej (listem albo osobiście we właściwym Urzędzie).

Deklaracja będzie zawierała następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Obowiązkowi zgłoszenia będą podlegać: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Deklaracja w formie elektronicznej będzie dostępna od 1 lipca b.r.

Więcej informacji:


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny