Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Zmarła Renata Filipowicz

dodano: 2021-05-31 14:59:49
Z wielkim żalem żegnamy śp. Renatę Filipowicz, mieszkankę Kwiatonowic, wieloletnią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kwiatonowicach, Prezes Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, inicjatorkę i działaczkę społeczną Stowarzyszenia Oświatowego Wsi Kwiatonowice i Lokalnego Centrum Wolontariatu, osobę zaangażowaną w życie regionu i Gminy Gorlice.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążonej w smutku Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają:
Jan Przybylski Wójt Gminy Gorlice
Mieczysław Skowron Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Rada Gminy Gorlice
oraz Kierownicy i Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gorlice
---------------------------------------------------------

Wspomnienie o śp. Renacie Filipowicz

Mało kto w chwili obecnej wyobraża sobie powiat gorlicki bez działalności wolontariuszy i ich opiekunów – uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz dorosłych, którzy niosą pomoc i wsparcie ludziom pokrzywdzonym przez los.
Wielu innych udzielało wsparcia i czynnie uczestniczyło w pracach lokalnej Rady Seniorów. Liczni mieszkańcy lokalnej społeczności uczestniczyli w innych zdarzeniach, które zmieniało na lepsze otaczający na świat.

- Nasza „Mała Ojczyzna” poniosła stratę, której nikt ani nic nie zdoła powetować – mówi Jerzy Jastrzębski, nauczyciel szkoły w Kwiatonowicach. – To ona zapoczątkowała działania, które na trwałe zmieniły pejzaż i postrzeganie naszej lokalnej społeczności. Lata jej działalności odcisnęły trwały ślad w otaczającym nas świecie, choć jej samej już nie ma wśród nas - dodaje.

Społeczność powiatu zapamiętała Ją również jako nauczyciela dzieci i młodzieży i wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz prezesa Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini – ukochanego dziecka, które narodziło się dzięki jej wytężonej i pełnej poświecenia pracy. Słowo „wolontariusz” i „wolontariat” dzięki jej działalności stało się jednym z najważniejszych terminów, który jest powszechnie znany wśród społeczności naszej „Małej Ojczyzny”.

Dzięki Jej pasji w 2000 roku powstało Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice, którego była Prezesem i jednocześnie dyrektorem gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie. Kierowane przez Renatę Filipowicz Stowarzyszenie w 2008 r. w X edycji Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO zdobyło I nagrodę za działalność w zakresie "Szkoła Lokalnym Centrum Edukacji i Sportu". Za swą działalność otrzymała w 2009 roku nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Społeczność kwiatonowicka zapamiętałą zmarłą jako długoletniego dyrektora i nauczyciela Szkoły Podstawowej w latach 1985 – 2012.

- Jej zasługą było przeprowadzenie szkoły przez trudny czas zmian oświatowych w czasie istnienia gimnazjów – podkreśla Jerzy Jastrzębski. - Zawsze otwarta na drugiego człowieka, niosąca pomoc w każdej możliwej sytuacji i poświęcająca nawet najkrótszą chwilę Rodzinie, społeczności lokalnej, zarówno szkolnej jak i akademickiej. Niech odpoczywa w pokoju, ze świadomością ponadczasowego dorobku własnego życia - wspomina.

źródło: https://gorlice.naszemiasto.pl/ostatnia-ziemska-droga-swietej-pamieci-renaty-filipowicz/ar/c1-8307088


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny