Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Budżet Gminy Gorlice na 2021 rok uchwalony

dodano: 2020-12-30 09:04:21
Budżet Gminy Gorlice na 2021 rok uchwalony.

29 grudnia 2020 r. podczas sesji radni gminy Gorlice uchwalili budżet Gminy na 2021 rok. Projekt budżetu na 2021 rok przedstawił wójt Jan Przybylski.

Zgodnie z uchwałą dochody budżetu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 89 456 934,96 zł i pochodzić będą głównie z wpływów z subwencji, dotacji celowych i z tytułu podatków i opłat.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 91 022 357,96 zł.

Budżet zamknie się deficytem w wysokości 1 565 423 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wolnymi środkami z 2020 roku.

Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2021 r. stanowić będzie kwotę 19 101 982 zł, tj. 21,35 % planowanych dochodów budżetu.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie: przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, zmiany w uchwale budżetowe na rok 2020 r. Wysłuchano informacji o pracy Rady Gminy w 2020 r. i ustalono plan pracy Rady Gminy Gorlice na 2021 rok.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny