Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

dodano: 2020-11-09 14:00:27

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”


W związku z obowiązującym stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia „Wspieraj Seniora”.

W realizacji przedsięwzięcia bierze udział Gmina Gorlice poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane są pod nazwą „WSPIERAJ SENIORA”.

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących ww. artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.

Uruchomiono specjalny serwis internetowy wspierajseniora.pl i infolinię 22 505 11 11.

Tam seniorzy mogą zgłosić swoje dane; będą one następnie trafiały do tutejszego ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek skontaktuje się telefonicznie z seniorem, ustali zgłoszone zapotrzebowanie. Zakupione na koszt seniora produkty dostarczy seniorowi do domu.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny