Strona główna

Gmina Gorlice

Historia i zabytki » Sanktuarium Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance »

historia

Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego

Przedmiot kultu – Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego

Diecezja – rzeszowska
Miejscowość – Kobylanka
Gmina Gorlice, powiat gorlicki
Tel. 18 353 16 85

Dojazd – zjazd z drogi krajowej nr 28 w Zagórzanach, lub z drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla w Dominikowicach.

Parafia Kobylanka położona jest na Wschód od Gorlic, na prawej stronie rzeki Ropy. Słynie ona z odpustów, pielgrzymek i cudownego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Obraz podarował ówczesnemu właścicielowi miejscowości – hrabiemu Janowi Wielopolskiemu, posłowi w Watykanie, papież Innocenty XI. Wielopolski przywiózł obraz do Polski i umieścił w pałacowej kaplicy w Kobylance. Namalowany jest na płótnie przez nieznanego artystę, pochodzi z XVII wieku. Obraz przedstawia postać Chrystusa na Krzyżu.

W grudniu 1681 r. nad kaplicą dworską, w której znajdował się obraz, widziano kilkakrotnie niezwykłą jasność. Stwierdzono, że jasność ta nie pochodzi od pożaru, ale bije ona z Obrazu Chrystusa. Aby Obraz był udostępniony licznym wiernym, hrabia Jan Wielopolski w porozumieniu z władzami kościelnymi, zorganizował uroczyste przeniesienie Obrazu z kaplicy do kościoła parafialnego. Wydarzenie to miało miejsce w Uroczystość Zielonych Świąt w 1682 roku, w obecności licznie zebranego duchowieństwa i wiernych. W roku 1728 listem pasterskim ogłoszono obraz Pana Jezusa w Kobylance za Słynący Łaskami. Od tego czasu kult Cudownego Obrazu rozprzestrzenił się poza ówczesną diecezję krakowską, sięgnął okolic Lwowa, na Słowację i Węgry. Kult Chrystusa Ukrzyżowanego nie został nigdy przerwany i trwa do dziś. Odpusty odbywają się na Zesłanie Ducha św. i w drugą niedzielę września ku czci Podwyższenia Krzyża św.

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, jako zespół architektoniczny jest charakterystyczny dla miejsc pielgrzymkowych. Fundatorem kościoła jest Jan Wielopolski, wnuk tego, który przyniósł obraz z Rzymu. Budynek kościoła wzniesiono z cegły i kamienia, otoczono murem, w który wbudowano stacje Drogi Krzyżowej i konfesjonały. Obiekt reprezentuje fazę późnego baroku przechodzącego w rokoko. Kościół jest orientowany, jednonawowy. Centralne miejsce w prezbiterium zajmuje Cudowny Obraz w głównym ołtarzu. Wykonany jest on z czarnego marmuru w stylu barokowym przez mistrzów włoskich i w całości sprowadzony z Włoch.

Od roku 1930 parafia Kobylanka znajduje się pod opieką Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny