Strona główna

Gmina Gorlice

DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI »

Deklaracja Dostepności

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP .

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2,38-300 Gorlice
telefon: +48183535762
fax: +48183535461

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  •    Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
•    Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:
•    podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
•    możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
•    mapa strony
•    focus wokół elementów nawigacyjnych
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Gorlice
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-02-20

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Gorlice znajduje się przy ul. 11 Listopada 2 w Gorlicach. W budynku nie ma windy. Wejście główne znajduje się przy ulicy 11 Listopada 2. Podjazd i wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu Starostwa. Jest tam wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie sprawy załatwiane przez osoby z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami dokonywane są na parterze Urzędu. Drzwi w budynku są przeszklone, nie otwierają się automatycznie.
Urząd Gminy obsługuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Można skorzystać z system Wideotłumacza języka migowego z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy.

Usługa wideotłumacza jest za darmo i nie trzeba się wcześniej umawiać. Usługa dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, na parterze budynku w pokoju numer 4, w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Można skorzystać z systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną.

 System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dostępny jest na parterze budynku w pokoju numer 4.Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na parterze budynku Urzędu. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.
Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy:
° kontakt bezpośredni w dni robocze w godzinach 7:30-15:30,
° kontakt telefoniczny: 18 534 62 00 lub 18 353 57 62,
° poczta tradycyjna na adres: Urząd Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,
° poczta elektroniczna - e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl,
° faks: 18 353 54 61,
° platforma ePUAP: /kpr5v3e675/SkrytkaESP,
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krystian LewekMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny