Strona główna

Gmina Gorlice

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Baza adresowa punktów obsługi obywateli Ukrainy w Małopolsce

Baza adresowa punktów obsługi obywateli Ukrainy w Małopolsce

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) udostępnia się wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie sporządzony w języku polskim i ukraiński oraz w języku polskim i rosyjski

Wzór wniosku dostępny TUTAJ:

Nadanie numeru PESEL - film instruktażowy

Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL, Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel.

Płatne staże dla studentów

Do Wojewody Małopolskiego wpłynęła, złożona przez Pana Stanisława Mazura – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, informacja dotycząca organizowania przez Uniwersytet, we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz działającymi w regionie firmami, programu płatnych staży skierowanych do studentów z Ukrainy.

Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego
   

Szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób z Ukrainy

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Ministerstwo Zdrowia mając na uwadze rekomendację Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 7 marca br. informuje, że szczepienia dla osób z Ukrainy powinny być realizowane szczepionkami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania realizowanym w Polsce.

Każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5 roku życia, który dotychczas nie został zaszczepiony w zalecanym schemacie szczepienia przeciw COVID-19, powinien mieć możliwość szczepienia lub uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.
   

Pomoc dla osób głuchych z Ukrainy

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Głuchych z Ukrainy.
   

Informacje dla obywateli Ukrainy - posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ważne  dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC komunikacyjnego.
   

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w ramach poszukiwania pracy

Obywatele Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek), obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Informacje dla uchodźców!

Ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski aby ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.
[1] [2] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny