Strona główna

Gmina Gorlice

Zagospodarowanie przestrzenne »

Wyłożenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Ropica Polska

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice dla obszaru położonego we wsi Ropica Polska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny