Strona główna

Gmina Gorlice

Zagospodarowanie przestrzenne »

Wyłożenie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORLICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
– wieś Bielanka,
- zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka (plany A, B, C),
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka (plany A, B),
- zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark (plany A, B)

wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny