Strona główna

Gmina Gorlice

Zagospodarowanie przestrzenne »

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice

 

III WYŁOŻENIE:


  Z A W I A D A M I A M
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORLICE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

w dniach od 6 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 roku włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Gorlice w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2, w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie udostępniony do wglądu również w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorlice www.gmina.gorlice.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Gorlice bip.malopolska.pl/uggorlice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 roku w Wiejskim Domu Kultury w Dominikowicach, o godz. 11-ej.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny