Strona główna

Gmina Gorlice

Zagospodarowanie przestrzenne »

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice o przystąpieniu do:
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice,
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka,
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka,
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark.
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowań
TREŚĆ OGŁOSZENIA

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny