Strona główna

Gmina Gorlice

Projekt Studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bielanka, wieś Dominikowice, wieś Klęczany.
Na mocy powyższych uchwał zmieniono zakres obszarów objętych zmianą planów. Nowy
zakres obszarów objętych zmianą planów przedstawiają załączniki graficzne do niniejszego
ogłoszenia.


Obwieszczenie Wójta ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice o przystąpieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wsi: Bielanka, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark.

UCHWAŁY w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁY RADY GMINY GORLICE w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice - punktowe.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne