Strona główna

Gmina Gorlice

Projekt Studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice - projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice z dnia 21.08.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bielanka, wieś Dominikowice, wieś Klęczany.
Na mocy powyższych uchwał zmieniono zakres obszarów objętych zmianą planów. Nowy
zakres obszarów objętych zmianą planów przedstawiają załączniki graficzne do niniejszego
ogłoszenia.


Obwieszczenie Wójta ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice o przystąpieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wsi: Bielanka, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark.

UCHWAŁY w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁY RADY GMINY GORLICE w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice - punktowe.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny