Strona główna

Gmina Gorlice

Urząd Gminy » Gminna Rada Seniorów »

I sesja Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach

W dniu 11 marca 2019 r. w Ropicy Polskiej odbyła się I sesja Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach w kadencji 2019 – 2022. W skład Rady wchodzi 10 przedstawicieli seniorów zamieszkujących na terenie Gminy, wybranych przez Zebranie Wiejskie w poszczególnych sołectwach.

Skład Gminnej Rady Seniorów:

Barbara Mól - Bielanka
                      - Bystra
Barbara Przybyłowicz - Dominikowice
Jan Foryś - Klęczany
Franciszek Hajduk - Kobylanka
Wiesław Galiszewski - Kwiatonowice
Stanisław Wojciechowski - Ropica Polska
Teresa Sokulska - Szymbark
Jerzy Firszt - Zagórzany
Bronisław Potok - Stróżówka  

                                                                                         
Podczas sesji wybrano przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów, którym został Franciszek Hajduk. Na wiceprzewodniczącego wybrano Jana Forysia. Sekretarzem Rady została Barbara Przybyłowicz.

W sesji uczestniczyli: Jan Przybylski – wójt gminy Gorlice, Magdalena Czech – zastępca wójta, Mieczysław Skowron – przewodniczący Rady Gminy Gorlice, Roman Julian –  przewodniczący poprzedniej GRS, Kazimierz Karp – w-ce przewodniczący GRS,  Iwona Załęska – sekretarz gminy, Anna Rafa – kierownik GOPS, Grażyna Jarkiewicz – dyrektor OKGG.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Gorlice, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych, m.in.: integracji i aktywności ludzi starszych, wspierania środowiska osób starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, wykluczenia społecznego osób starszych i warunków życia seniorów.

Do zadań Rady należy monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych i zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej; podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki; inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny