Strona główna

Gmina Gorlice

Kontakt »

Kontakt

URZĄD GMINY GORLICE

ul. 11 Listopada 2

38-300 Gorlice

tel. 1853462 00 lub 183535762

fax 185346268 lub 183535461


Godziny pracy Urzędu Gminy Gorlice:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30


strona internetowa link: http://www.gmina.gorlice.pl


e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl

lub promocja@gmina.gorlice.plW związku ze zmianami w funkcjonowaniu centrali telefonicznej Urzędu informujemy, że kontakt telefoniczny z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu możliwy jest w następujący sposób:

 

  1. wybranie bezpośredniego numeru z kolumny nr 4 poniższej tabeli

  2. połączenie z numerem centrali telefonicznej Urzędu - 18 353 57 62 a następnie wybranie numeru wewnętrznego z kolumny nr 3 poniższej tabeli - poprzez wybranie kombinacji klawiszy: numer wewnętrzny #, np. 52#

  3. połączenie z sekretariatem Urzędu: po wybraniu numeru centrali 18 353 57 62 proszę czekać na zgłoszenie operatora                                                                                                      CENTRALA -  SEKRETARIAT   18 534 62 00    
 
18 353 57 62    
                                                   
pok.
komórka  organizacyjna                                                                                     

nr wew
bezpośredni
      numer                             
   1. 
 2.
 3.        4.       
4
 Samodzielne Stanowisko ds. Działalności
 Gospodarczej i Zdrowia
 52#    18 534 62 52
10
 Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej
 i Turystyki
  56#
   18 534 62 56

4

 Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji / promocja
 Gminy, profil zaufany

  56#
   18 534 62 56
19
 Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji
 - kierownik referatu
  36#
  57#
   18 534 62 36
  
18 534 62 57
 
 
 
 
5
 Zespół ds. Gospodarki Komunalnej
  37#
   18 534 62 37
5
  Zespół ds.Dróg i Mostów
  31#    18 534 62 31
   18 353 65 43
6  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  38#
   18 534 62 38
7
 Zespół ds.Planowania Przestrzennego
  55#
   18 534 62 55
3
 Referat Administracyjny i Spraw
 Obywatelskich  /  meldunki, dowody osobiste
 
  33#
   18 534 62 33
  
18 353 65 58
9
 Referat Administracyjny i Spraw
 Obywatelskich / obrona cywilna, zarządzanie
 kryzysowe
  49#
   18 534 62 49
10
 Referat Organizacyjny, Kadr i Informatyki
 
- kierownik referatu
 
- informatyk
 
  25#
 
67#
  
   18 534 62 25
  
18 534 62 67
10
 Referat Administracyjny i Spraw
 Obywatelskich - kierownik referatu
 
  45#
  
   18 534 62 45
13
 Biuro Rady Gminy
  47#
   18 534 62 47
   18 353 63 14
16
 Sekretarz Gminy
  44#
   18 534 62 44
  
18 353 58 21
17
 Radca prawny
  43#
   18 534 62 43
18
 Zastępca Wójta Gminy
  42#
   18 534 62 42
4
 Zespół ds.Wymiaru i Księgowości Podatkowej
  32#
   18 534 62 32
20
 Skarbnik Gminy
  41#
   18 534 62 41
21
 Główny Księgowy Urzędu
 Referat Finansowo - Budżetowy
  50#
   18 534 62 50
 21a
 Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
 i Scentralizowanego Podatku VAT

   1#
   18 534 62 01
25
 Zespół ds. Wymiaru i Księgowości Podatkowej
  58#
  21#
   18 534 62 58
   18 534 62 21
   18 353 52 72


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny