Strona główna

Gmina Gorlice

Problematyka uzależnień »

Uzależnienie alkoholowe, przemoc domowa, narkomania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach.

Przewodniczący Komisji: Ryszard Guzik
Członkowie Komisji: Grażyna Brzeziańska, Iwona Jamro, Renata Kozioł,
Genowefa Michniak, Klaudia Zastępa-Strugała, Aleksander Kalisz, Daniel Myśliwy i Grzegorz Skowronek


Wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podjęcia działań wobec osób nadużywających alkoholu składać można w Urzędzie Gminy w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2, pok. nr 2  lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, pok. nr 21.
Centrum oferuje kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Centrum oferuje diagnozę, terapię indywidualną i grupową, poradnictwo finansowe i prawne oraz interwencję kryzysową. Wszystkie proponowane świadczenia są bezpłatne. Rejestracja osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku od godz.8:00 - 15:00 pod nr tel. 18 352 77 45 lub 18 355 33 79. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się na dyżur terapeuty w godzinach od 9 - 11 od poniedziałku do piątku.
Udzielane są świadczenia nie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób uzależnionych i ich rodzin, Punkt Pomocy Rodzinie, Poradnia dla Dzieci i Młodzieży oraz Telefon Zaufania.
W ramach Punktu Pomocy Rodzinie prowadzone są także dyżury prawnika 2 razy w miesiącu (czwartki od godziny 16.00).
strona: CTU

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21
tel. 18 355 33 44 / 18 355 33 45                       www.szpital.gorlice.pl


Punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy 
czynny codziennie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gorlice, ul. Łukasiewicza 6

TELEFON ZAUFANIA
dla osób doznających przemocy domowej
509 985 731
  Dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 16:00 - 18:00

Dyżury specjalistów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gorlicach
Gorlice, ul. Łukasiewicza 6
  • psycholog - każdy poniedziałek w godzinach 15:30 - 17:30,
  • prawnik -  pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15:30 - 17:30,
  • członek GKRPA, policjant, pedagog szkolny, kurator sadowy, pielęgniarka środowiskowa, pracownik socjalny - ostatni piątek kwartału w godzinach 12:00 - 14:00,
  • członek GKRPA - każdy wtorek w godzinach 11:00 - 12:00,
  • osoby doznające przemocy domowej mogą znaleźć schronienie w Ośrodku Interwencji  Kryzysowej w Gorlicach, ul. Słoneczna 7.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny