Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

   

Udział Koła Gospodyń Wiejskich z Kobylanki w programie Małopolska Lokalnie

Koło Gospodyń Wiejskich z Kobylanki zrealizowało program, w ramach którego uczestnicy stanęli przed zadaniem poprawy jakości życia członków koła, zwłaszcza seniorów

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice - konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Gorlice ogłasza że w dniach od 7 października do 03 listopada 2022 r. odbędą się konsultacje w przedmiocie zaopiniowania projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Gorlice - jesień 2022

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY GORLICE JESIEŃ 2022 r. 
   

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Przedstawiamy ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej.

Wydawanie tabletek jodku potasu w przypadku zaistnienia konieczności jego przyjęcia będzie następowało w określonych punktach na terenie gminy.


W razie wystąpienia zagrożenia - lokalizacja punktów wydawania preparatu jodowego na terenie Gminy Gorlice

INFORMACJA W RAZIE WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

Mając na uwadze bieżącą sytuację w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego, związaną z wojną w Ukrainie, w razie konieczności podania dla ludności preparatu stabilnego jodu, gmina Gorlice podaje lokalizację punktów wydawania preparatu jodowego na terenie naszej gminy:


   

Remont drogi gminnej Szymbark Dół - do lasu.

UWAGA !
W związku z rozpoczęciem prac związanych z remontem drogi gminnej nr 270617K Szymbark – Dół do lasu w km 0+005 - 0+924 (dz. ew.1220/1) w ramach modernizacji sieci drogowej na terenie Szymbarku informuję, że od dnia 30 września 2022 roku do dnia 29 października 2022 roku przejazd drogą będzie utrudniony.

Trzecia licytacja samochodu specjalnego marki IFA

Wójt Gminy Gorlice ogłasza trzecią licytację ustną na sprzedaż samochodu specjalnego marki IFA, model W50 10.6t, wersja W50L, stanowiącego własność Gminy Gorlice.
   

Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.

W sobotę 24 września 2022 roku na stadionie sportowym w Nowym Wiśniczu rozegrane zostały VII Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze.
« [1] ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... [41] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny