Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

   

Przerwa w dostawie wody w Klęczanach i Kobylance

16 sierpnia 2022 r. tj. (wtorek) z związku wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej na ul. 11 Listopada w Gorlicach, nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w miejscowościach Klęczany i Kobylanka. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody w godz. 7.30 - 14.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja w sprawie DODATKÓW WĘGLOWYCH

Informujemy, iż wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO dla mieszkańców Gminy Gorlice przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza  6, 38-300 Gorlice.

Konsultacje społeczne LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Gorlice do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Spotkanie w formie warsztatu strategicznego odbędzie się w dniu 24.08.2022 r., w godz. 15:00 - 17:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Gorlice (pok. nr 2), ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Zamknięcie drogi w miejscowości Kobylanka

W dniach 4 - 22 sierpnia zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga w rejonie Gorzelnie w kierunku Grabówka w miejscowości Kobylanka

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Gminy Gorlice dotyczących poszczególnych miejscowości.

Wodociąg w Bielance - zakończenie inwestycji

Gmina Gorlice zrealizowała inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w Bielance”
   

Trzecia licytacja ruchomości stanowiących majątek Gminy Gorlice

Wójt Gminy Gorlice ogłasza trzecią licytację  ruchomości stanowiących majątek Gminy Gorlice

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Zawiadomienie że przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego toczy się, wszczęte na wniosek Skarbu Państwa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich pod projektowaną rozbudowę drogi krajowej w ramach realizacji zadania  pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa - granica województwa"

Treść obwieszczenia
   

Trening systemu alarmowania połączony z 78 rocznicą wybuchu powstania warszawskiego

Wójt Gminy Gorlice uprzejmie informuje, że w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00  nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

Informacja dotycząca rejestracji podmiotów w zakresie produkcji pierwotnej, sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gorlicach dotycząca obowiązku rejestracja podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej, sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia roślinnego
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... [37] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny