Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Konkurs na dyrektora LO w Bieczu

Ogłoszenie ws. konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu.

Zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków.
   

Zmiana obsługi numeru alarmowego 998 na 112

Od 23 kwietnia 2021 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie rozpocznie proces przejęcia obsługi numeru alarmowego 998 z terenu powiatu gorlickiego.

Program „Rozwój Pomocy Społecznej”

Gmina Gorlice realizuje program „Rozwój Pomocy Społecznej” dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.Celem dotacji jest podniesienie jakości działalności Ośrodka pomocy społecznej, poprzez m.in. zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej.
   

PFRON zaprasza do udziału w projekcie

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Apel do hodowców drobiu

Apel MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII do hodowców drobiu.

   

Wywieś flagę w Święto Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan – Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Wójt Gminy Gorlice ogłosił konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice 44/2021

Projekt ARDENT dot. rozwoju obszarów wiejskich

W związku z realizacją kolejnego etapu projektu ARDENT „Advancing Rural Development through Entrepreneurship Education for Adults (2019-1-EN02-KA204-006491)” odbędą się warsztaty poświęcone tworzeniu i dopracowaniu koncepcji innowacyjnych pomysłów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Zapraszamy osoby lub zespoły osób, które są zainteresowane tematyką rozwojową w odniesieniu do obszarów wiejskich.
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... [20] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny