Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

   

„Drzewo od powiatu dla dobra klimatu”

W ramach I edycji kampanii „Drzewo od powiatu dla dobra klimatu” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach, zapraszamy Mieszkańców Gminy Gorlice do odbioru bezpłatnych sadzonek jabłoni.
Sadzonki można odebrać 26 października 2022 r. o godz. 10.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy Gorlice.

Informacja dla rolników

Informacja o wydłużeniu do 31 października 2022 r. terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2002 r.

   

Zaproszenie na debate społeczną dotyczącą ściezki pieszo - rowerowej w Ropicy Polskiej

Zapraszamy Państwa na debatę społeczną dotyczącą ścieżki pieszo - rowerowej w Ropicy Polskiej.
Termin spotkania: 25 października 2022 roku
Godzina 17:00
W Budynku Domu Ludowego w Ropicy Polskiej
38-300 Ropica Polska 338

Czwarta licytacja samochodu specjalnego marki IFA

Wójt Gminy Gorlice ogłasza czwartą licytację ustną na sprzedaż samochodu specjalnego marki IFA, model W50 10.6t, wersja W50L, stanowiącego własność Gminy Gorlice.
Licytacja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice w dniu 24.10.2022 r.
w pokoju nr 19 (II piętro) o godz. 10:00.
   

Zmarł Józef Abram

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Józefa Abrama

Burmistrza Miasta Gorlice w latach 1998-2002,
Radnego Rady Powiatu Gorlickiego w latach 1998-2002,
 Dyrektora Gorlickiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Gorlicach,
osoby zaangażowanej w działalność społeczną i pracę na rzecz regionu.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Magdalena Czech
Zastępca Wójta Gminy Gorlice

Obwieszczenie ws. rozbudowy drogi krajowej nr 28

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Marszałka Woj. Małopolskiego zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną rozbudowę drogi krajowej w ramach realizacji zadania pn.: “Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa - granica województwa”
   

Udział Koła Gospodyń Wiejskich z Kobylanki w programie Małopolska Lokalnie

Koło Gospodyń Wiejskich z Kobylanki zrealizowało program, w ramach którego uczestnicy stanęli przed zadaniem poprawy jakości życia członków koła, zwłaszcza seniorów

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice - konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Gorlice ogłasza że w dniach od 7 października do 03 listopada 2022 r. odbędą się konsultacje w przedmiocie zaopiniowania projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... [37] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny