Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Obowiązkowe deklaracje Mieszkańców

Od 1 lipca b.r. rusza obowiązek składania deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklaracje.
   

UWAGA Likwidacja Kasy w Urzędzie Gminy Gorlice od dnia 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty publiczne zobowiązane są do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynku Urzędu Gminy konieczne jest przeniesienie większości stanowisk bezpośredniej obsługi klienta na parter oraz wygospodarowanie przestrzeni umożliwiającej poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami np. na wózku inwalidzkim.  Realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności możliwa będzie jedynie po wdrożeniu zmian organizacyjnych oraz przeprowadzeniu  remontu w budynku Urzędu Gminy.

Michał Zieleń z kolejnym złotym medalem Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce

Michał Zieleń, zdobył złoty medal Mistrzostw Polski w kategorii wiekowej U20, w biegu na dystansie 5000 metrów z czasem 14:37,88. Mistrzostwa  odbyły się w dniu 5 czerwca 2021 roku w Piasecznie. Mieszkający w Kobylance Michał Zieleń, jest wychowankiem Jerzego Dziedziaka, trenera UKS Kobylanka

Wstrzymanie przyjęcia odpadów od mieszkańców na terenie PSZOK

W zawiązku z awarią wagi umieszczonej na terenie firmy Empol Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Przemysłowej 7 w Gorlicach, informujemy że przyjęcie  odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Gorlice będzie wstrzymane od 7 do 15 czerwca 2021r.

Po usunięciu usterki, jak i wykonaniu konserwacji wagi będzie ona ponownie zalegalizowana i dopuszczona do użytku.
   

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - 800 137 200

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Drugi konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Wójt Gminy Gorlice ogłosił drugi konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany Zarządzenia 19/2021

Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Gorlice z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2021 r. Wójta Gminy Gorlice z dnia 3 lutego 2021 r w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zdrowia publicznego oraz wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Gorlice ogłosił konkurs  ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Konkursu projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu


Wójt Gminy Gorlice ogłosił konkurs  projektów na realizację w drugim półroczu 2021 roku zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... [20] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny