Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

   

VI Senioriada dla seniorów Gminy Gorlice

Już po raz szósty Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Wsi Dominikowice zorganizowało „Senioriadę„dla seniorów z Gminy Gorlice, pod Patronatem Honorowym Pani Poseł Barbary Bartuś.
   

Promesy na rozwój szkół w Gminie Gorlice

W dniu 28 listopada 2022 roku Jan Przybylski Wójt Gminy Gorlice odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego promesy
na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Klęczany

W dniu 24.11.2022r. tj. (czwartek) w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w miejscowości Klęczany w rejonie „Pod Dębem” oraz myjni samochodowej.

Przewidywany czas zamknięcia od godz. 12.30 do późnych godzin popołudniowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Apel Starosty Gorlickiego o rozsądne gospodarowanie wodą

Szanowni Państwo
Mieszkańcy powiatu gorlickiego

W związku z panującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi związanymi z brakiem opadów, dochodzi do znacznego obniżenia poziomu wód zarówno gruntowych oraz w mniejszym stopniu głębinowych.
Dlatego zwracam się z apelem do Mieszkańców gmin i miast naszego powiatu o rozsądne gospodarowanie wodą i zużywanie jej wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe oraz o wstrzymanie się od wykorzystywania wody do takich czynności, jak np. mycie samochodów i innego sprzętu, wjazdów do garaży czy placów.
Liczę na Państwa zrozumienie w zaistniałej sytuacji.


Starosta Gorlicki
Maria Gubała

Wniosek o preferencyjny zakup węgla

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym lub dokonała wpisu do CEEB (przypadku gdy nie złożyła wniosku o dodatek węglowy). Warunki zakupu ...


   

Przerwa w dostawie wody w Kobylance

4 listopada 2022 r. (piątek) w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w Kobylance nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego w Kobylance w rejonie drogi na Libuszę - Ogniwo. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody od godz. 13.00 do usunięcia awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

   

Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE

Informacja o roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich, w tym wsparciu, które zaplanowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
   

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Gorlice bierze udział w programie pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 5234/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
   

Zmarł Zbigniew Labut

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Zbigniewa Labuta

Radnego Rady Gminy Gorlice w latach 2006 – 2010,
 dyrektora Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej w latach 1990 -1997,
nauczyciela, pedagoga i osoby zaangażowanej
 w działalność społeczną na rzecz regionu i Gminy Gorlice.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Rada Gminy Gorlice

oraz Kierownicy i Pracownicy
 jednostek organizacyjnych Gminy Gorlice


   

Zakup węgla po cenie preferencyjnej

Mieszkańców Gminy Gorlice zainteresowanych zakupem węgla po cenie preferencyjnej-prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w Urzędzie Gminy Gorlice od dnia 24.10.2022 (poniedziałek)-w godzinach 7:30 - 15:30
  • telefonicznie: (18) 353 57 62 lub (18) 534 62 10
  • mailowo: urzad@gmina.gorlice.pl
  • lub osobiście w siedzibie Urzędu
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... [37] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny