Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W BYSTREJ

Informuje się, że woda z wodociągu gminnego w Bystrej jest zdatna do spożycia.

Odpowiedni komunikat w tej sprawie, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w dniu 4.08.2021 r. wydał Państwowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach.
   

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu "Czyste Powietrze"

W dniu 29.07.2021r. o godzinie 14.00  w siedzibie Klubu Seniora w Bystrej (Wiejski Dom Kultury) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze"

Informacja o świadczonej pomocy w formie usług opiekuńczych

Informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do osób wymagających opieki  - osób  samotnych lub posiadających rodzinę, która nie jest w stanie zapewnić pomocy.

Informacja dotycząca dowodu osobistego zawiarającego odciski palców

W związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców informujemy, że złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Komunikat Wójta Gminy Gorlice dotyczący przerwy w dostawie wody.

KOMUNIKAT

W dniu 22.07.2021 od godziny 24.00 do godziny 5.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego w miejscowości Ropica Polska dla mieszkańców rejonu Magdalena, oraz wzdłuż ulicy Zamkowej od budynku nr 234 do budynku nr 536 z uwagi na konieczność wykonania przeglądu sieci w związku ze stwierdzoną awarią.

Wójt
/-/ Jan Przybylski

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kobylance

Wójt Gminy Gorlice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorlice, położonej w Kobylance.

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Gorlice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ankieta Dla Mieszkańców terenów Klastra Energii Biała Ropa

W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE, prosimy o uzupełnienie ankiety.

Komunikat dotyczący wystąpienia ptasiej grypy

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 22 czerwca 2021 r. znak sprawy:  PIW.G.CHZ.5100/7/HAPAI/2021, Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o stwierdzeniu wystąpienia grypy ptasiej H5N8 na terenie miejscowości Bielanka.

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację 2021 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... [20] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny