Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Opinia mieszkańców na temat jakości życia w Gminie - ankieta

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej jakości życia w Gminie.

Ankieta dostępna pod adresem:


https://docs.google.com/forms/d/1VZ7QBNhdVnypKNBsKvLKOXxN-M9HIqct9jhhyp69viE/edit
   

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPG

Wójt Gminy Gorlice informuje, że Gmina ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice - konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Gorlice ogłasza że w dniach od 20 października do 01 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje w przedmiocie zaopiniowania projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
   

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Od 12 października 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Gorlice ul. 11 – go Listopada 2 pok. nr 6 do publicznego wglądu został wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2022 – 2031, stanowiący mienie komunalne Gminy Gorlice.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty
   

Rehabilitacja pocovidowa w „Uzdrowisku Wysowa” S.A.

W „Uzdrowisku Wysowa” S.A. w Wysowej-Zdroju została uruchomiona rehabilitacja pocovidowa, która jest finansowana w całości przez NFZ. Są wolne terminy na ten rok.

Rewitalizacja linii kolejowej Gorlice – Jasło - spotkanie informacyjne

W ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami” 18 października 2021 o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie informacyjne online dotyczące celów i założeń projektu.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Ropica Polska

rejon od Tarasowej, Ćwierci, Centrum do Wodociągi-Góry.
Czas przewidywany zamknięcia od godz. 10.30 do godz.15.00.


Szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 1 do 8 października 2021 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zawiadomienie

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie.
« [1] ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... [42] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny