Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

   

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

W 2020 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Publiczny Transport Zbiorowy – ankieta

Odpowiadając na prośbę Starostwa Powiatowego w Gorlicach publikujemy ankietę dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu gorlickiego z prośbą o jej uzupełnienie.

Konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Gorlice ogłosił konkurs  projektów na realizację w pierwszym półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego


Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GORLICKIEGO

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Szymbarku.

Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Gminy Gorlice z zakresu pomocy społecznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)  informujemy

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.
   

Obsługa Mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy Gorlice realizowane jest wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
« [1] ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny