Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Komunikat ARiMR

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet.

E-faktury za wodę

Zachęcamy  mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur za pobór wody i zrzut ścieków za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu wystarczające jest podanie adresu e-mail.

ARiMR informuje - Po dopłaty z oświadczenia zamiast eWniosku od 2 marca

Rolnicy, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogą dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku.
   

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

W 2020 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Publiczny Transport Zbiorowy – ankieta

Odpowiadając na prośbę Starostwa Powiatowego w Gorlicach publikujemy ankietę dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu gorlickiego z prośbą o jej uzupełnienie.

Konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Gorlice ogłosił konkurs  projektów na realizację w pierwszym półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego


Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GORLICKIEGO

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Szymbarku.

Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Gminy Gorlice z zakresu pomocy społecznej.
« [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny