Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

   

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Doradca Energetyczny w Zespole Doradców Energetycznych w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

Informacja dla mieszkańców Bystrej oraz Dominikowic korzystających z wodociągu gminnego

W związku obniżeniem się poziomów wód powierzchniowych i gruntowych, uprzejmie prosimy mieszkańców wsi Bystra rejon od Centrum w stronę Bieśnika (ujęcie powierzchniowe) oraz Dominikowic (studnie głębinowe) o OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE WODĄ, GDYŻ DALSZA SUSZA MOŻE SPOWODOWAĆ JEJ BRAK.
   

Przerwa w dostawie wody w Klęczanach i Kobylance

16 sierpnia 2022 r. tj. (wtorek) z związku wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej na ul. 11 Listopada w Gorlicach, nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w miejscowościach Klęczany i Kobylanka. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody w godz. 7.30 - 14.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja w sprawie DODATKÓW WĘGLOWYCH

Informujemy, iż wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO dla mieszkańców Gminy Gorlice przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza  6, 38-300 Gorlice.

Konsultacje społeczne LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Gorlice do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Spotkanie w formie warsztatu strategicznego odbędzie się w dniu 24.08.2022 r., w godz. 15:00 - 17:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Gorlice (pok. nr 2), ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Zamknięcie drogi w miejscowości Kobylanka

W dniach 4 - 22 sierpnia zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga w rejonie Gorzelnie w kierunku Grabówka w miejscowości Kobylanka

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Gminy Gorlice dotyczących poszczególnych miejscowości.

Wodociąg w Bielance - zakończenie inwestycji

Gmina Gorlice zrealizowała inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w Bielance”
   

Trzecia licytacja ruchomości stanowiących majątek Gminy Gorlice

Wójt Gminy Gorlice ogłasza trzecią licytację  ruchomości stanowiących majątek Gminy Gorlice
« [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... [41] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny