Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Kolejne dofinansowania do wymiany kotłów

Gmina Gorlice zaprasza mieszkańców do składania deklaracji uczestnictwa.

Dofinansowanie można uzyskać na:

- wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe (drewno, węgiel), na źródła ciepła z certyfikatem Ecidesign, wykorzystujące biomasę (pelet) lub ekogroszek;

- wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

UWAGA: Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie na kocioł gazowy.

Warunki otrzymania dofinansowania:

- budynek zgłoszony do projektu musi spełniać minimalny standard efektywności energetycznej (musi być dostatecznie ocieplony). Oceny tej dokona wyznaczony przez urząd Audytor Energetyczny. Wykonanie oceny jest darmowe;
W przypadku gdy ocena energetyczna wykaże, że budynek nie spełnia norm efektywności energetycznej, konieczne będzie wykonanie prac termomodernizacyjnych (dociepleniowych) na koszt własny mieszkańca. Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej.
- należy trwale zutylizować stare, nieekologiczne źródła ciepła.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu obliczana jest w n/w sposób:

1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze udzielane w stosunku do mocy wynikającej z oceny energetycznej na poziomie:
a) 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
b) 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
c) 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
d) 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,
przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:  - nie więcej niż 8 000,00 zł/ kocioł.

2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej - maksymalnie do 1 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego.

UWAGA: Złożenie deklaracji nie zapewnia uczestnictwa w projekcie, ostateczna decyzja uzależniona jest od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie na kocioł gazowy.

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail: karolina.maniak@gmina.gorlice.pl do dnia 21.05.2021 r. do godziny 13:00.
Kontakt:
tel. 18 534 62 54
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny