Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Informacja dla klientów Urzędu Gminy Gorlice o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gorlice, z siedzibą w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, adres e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl, tel. 18 353 57 62.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 RODO
na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszy urząd, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych, a także zawierania i realizacji umów z partnerami i kontrahentami. Cele, dla jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno
i szczegółowo określone w stosownych aktach prawnych, w tym w Kodeksie postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym.


Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski, adres e-mail: iod@gmina.gorlice.pl, tel. 502 639 006.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami, w tym określonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym lub jest dobrowolne
- w przypadku zgody na przetwarzanie danych.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny