Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Gminny Program Rewitalizacji

W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023 dla Gminy Gorlice, Wójt Gminy Gorlice zwraca się do zainteresowanych podmiotów z prośbą o zgłaszanie zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023 dla Gminy Gorlice.

Zainteresowani mogą składać wnioski o ujęcie zadań do dnia 31 marca 2017 r.

Wnioski  mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2,
38 – 300 Gorlice,
2)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres
e-mail: rozwoj@gmina.gorlice.pl

W celu złożenia wniosku o wpisanie projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji, prosimy o skorzystanie z formularza projektowego.


FORMULARZ_REWITALIZACJIObwieszczenie Wójta Gminy Gorlice
o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
na lata 2017-2023 dla Gminy Gorlice

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice uchwały Nr XXIII/259/17 z dnia
16 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 dla Gminy Gorlice

Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorlice bip.malopolska.pl/uggorlice, (w zakładce: ogłoszenia różne), na stronie internetowej Gminy Gorlice: www.gmina.gorlice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorlice. Dokumentacja sprawy jest ponadto udostępniona do wglądu w  Urzędzie Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, pok. nr 3, w godzinach od 900 do 1400.

Wójt
(-)Ryszard Guzik 

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny